מציג פוסטים מתאריך ינואר, 2013

70 טויזנט דאלאר פון ברעג-שפאציר

ענגלאנד. – אן ענגלישער מאן האט ביים שפאצירן ביים ברעג ים געפונען אן אינטערסאנ…

א "טעסט דרייוו" אדער "באנק רויבעריי"?

קאליפארניע – א קאליפארניער מאן איז געווארן אן אומווילנדיגער אנטלויפן-דרייווע…

נישט דרימלען אין געריכט זאל!

מאסקווע – א רוסישער ריכטער איז אויפגעזאגט געווארן נאכדעם וואס ער האט געכאפט א…

ארעסטירט פאר'ן שארן שניי אומגעבעטן

אהייא – א מאדנער מאן, וועלכע איז שוין אמאל ארעסטירט געווארן פאר'ן רייניגן…

טונעל טראפיק צוליב... ציגן-קעז פייער

נארוועגיע – א שאסיי טונעל אין צפון נארוועגיע איז אפגעשפארט געווארן פאר עטליכע…