אידישע אנקעטעס

אידישע אנקעטעס

אידישע אנקעטעס איז די איינציגסטע אנקעטע סיסטעם אינעם אידישן שפראך וועלכע טוט אייך ברענגען די בעסטע און אמת'דיגע רעזולטאטן וואס די חרדי'שע אידנטום האלט איבער פילצאליגע טעמעס. די אידישע אנקעטע האט אין א דורכשניטליכע אנקעטע ארום 1,500 אידיש-רעדנדע וויילער.

שרייבט אייך אין די אידישע אנקעטע קאנאלן צו קענען שטימען אין די קומענדיגע אנקעטע:


לעצטיגע אנקעטעס

 אנקעטע גענומען מאנטאג פרשת חי' שרה תשפ"א
מיר האבן געפרעגט אונזערע נאכפאלגער וואס זיי האלטן איבער דעם וואס טראמפ האט אריין געטראגן די עלעקשאנס אין געריכט:

צווישן 1,134 שטימעס...
• 36% האבן געזאגט - טראמפ וועט זיין א דאפעלטע-פארלירער
• 64% האבן געזאגט - טראמפ וועט זיכער געווינען

------------
 אנקעטע גענומען מאנטאג פרשת בראשית תשפ"א
מיר האבן געפרעגט אונזערע נאכפאלגער וואס זיי האלטן איבער די ארעסט פון דער אקטעוויסט העשי טישלער :

צווישן 1,877 שטימעס...
• 17% האבן געזאגט - מיר דאנקן דעם באשעפער דערפאר
• 83% האבן געזאגט - מען ברויך ארויסגיין פראטעסטירן צו צייגן שטיצע פאר טישלער

------------
 אנקעטע גענומען חול המועד סוכות תשפ"א
מיר האבן געפרעגט אונזערע נאכפאלגער וואס זיי האלטן איבער די פראטעסטן אין בארא פארק :

צווישן 1,076 שטימעס...
• 29% האבן געזאגט - אזוי ברויך מען טאן
• 29% האבן געזאגט - עס איז פארהאן גוטע מענטשן אויף ביידע זייטן
• 42% האבן געזאגט - רחמנא ליצלן דאס איז אקעגן די תורה!

קאמאנטירט