אידישע נעטווארק אויף וואטסעפפ

די אידישע נעטווארק איז ברייט באקאנט איבער די וואטסעפפ פלאטפארמע איבער אירע צענדליגע גרופעס און אירע מאסיווע סטאטוס וועלכע ווערט געליינט דורך טויזענטער היימישע אידן טעגליך. זייט א חלק פון די 80,000 מיטגלידער פון די אידישע נעטווארק פאמיליע אויף דער וואטסעפפ פלאטפארמע!די אידישע נעטווארק סטאטוס


די אידישע נייעס גרופע

די אידישע מידיא גרופע


די בשורות גרופע


די גוטע ווערטלעך גרופע


די אידישע שיעורים גרופע


די אידישע וועטער גרופע

קאמאנטירט