ניו יארק סיטי וועטער

וואַקסין איז מסוכן!

אסאך טינט איז שוין פארגאסן געווארן איבער די וויכטיגע טעמע, סיי אין די אלגעמיינע פרעסע, בּלאָג-ספערע און סאשעל מידיא, ווי אויך אין אונזערע הויפן, אבער לאור די פרישע אויסבראכן אין אונזערע סביבות, וואלט לכאורה געווען א תועלת צו ענטפערן עטליכע טיפּישע טענות וואס ווערט כסדר געליפטערט אין פאליש (אדער ביים שייטל-מאכער...)

בילד

וואס איז די מעלה פון וואקסין?


עס איז א "פאקט" (באשטעטיגט דורך די "ווארלד העלטה ארגעניזאציע") אז וואקסינאציע העלפט ראטעווען זעקס מיליאן לעבנס יעדע יאהר, און האט געטוישט די וועג וויאזוי מעדעצין ארבעט איבער די וועלט. די WHO איז אינטערנאציאנאל-אנערקענט, און אנגעפירט דורך די יו.ען.

עס איז מערקווירדיג און גאר קריאוז וויאזוי די א.ג. "נאטירליכע" פאנאטיקס (באמערקונג: מיר רופן זיי "פאנאטיקס", נישט כדי צו ארויסברענגן די געפיהלן, נאר וויל עס זענען פארהאן נארמאלע מענטשן וואס קלויבן אויס א מער נאטירליכע לעבנ'ס שטייגער, אבער די פאנאטיקס נעמען דאס אויף א עקסטרעמע שטייגער) זענען כסדר פארנומען צו אייננעמען אלע ערליי אומבאשטעטיגטע "מיסט אין פלעשער" אלס "פּרעווענטיוו מעדעצין", אלעס ווייל זיי האבן דאס באקומען פון אן א.ג. "העלטה" געשעפט (אדער פון די שוועגערין וואס איז נאך קיינמאל נישט פארקילט געווארן...), אבער וועט נישט נעמען די איין מערסטע-קרעדירטע צוריקהאלט מעדעצין, וועמען עס איז צו באדאנקן פאר'ן אפשטעלן אדער איינצוימען די ערגסטע קרענק, ווי פּאָליאָ (קינדער-פּאַראַליז), טעטאַנוס (צַפֶּדֶת, פַּלֶּצֶת), די פלו (גריפּע), העפּאַטייטוס בּי., העפּאַטייטוס עי., רובּעלאַ (אדמת, דייטשע מאָזלען), היבּ (די העמאָפילוס פלו), מאָזלען (מיזעלס), וואָפּינג קאָף (פּערטוסיס), סטרעפּטאָקאָקוס לונגען-אָנצינדונג (פנוימוקוק), ראָטעווירוס (נגיף רוטה), מומפּס, טשיקענפּאַקס (אבעבועות רוח) און דיפטעריע (דִּיפְטֶרְיָה), אנטלויפן זיי דערפון וואו פון א צונאמי.

די יו.ען.'ס קינדער פאנד (יוניסעף) באשטעטיגט אויך אז וואקסינאציע האט געברענגט זיבן געפערליכע קרענק אונטער קאנטראל, ראטעווענדיג איבער ניין מיליאן לעבנס! פון א ברייטערע פראספעקטיוו, האט "די ווירדזש" מאגעזין צוזאמגעשטעלט א באריכט, אז וואקסינאציע האט שוין געראטעוועט כאטש 103 מיליאן לעבנס אין די לעצטע יאהר הונדערט!

דאס זענען נישט קיין מיינונגען אדער טעאָריעס, נאר באשטעטיגטע פאקטן. דערפאר איז באמת נישט נוגע אויב א גאנצע שטאב פון טויזענטער דאקטוירים, נורסעס, אדער אנדערע וואס האבן נישט אדורכגעפירט אזעלכע ברייטע שטודיעס (און ווייסן אפילו נישט וויאזוי צו דורכפירן א שטודיע) זאלן קומען און זאגן אז זיי גלייבן נישט דערין. עס וואלט געווען ווי די גאנצע בערג-קריכער קאמיוניטי זאלן ארויסקומען זאגן אז דער וועלט איז פלאך... אפילו זיי האבן פיזיש באטרעטן מער פיס-טריט אין די לענג און ברייט פון אונזער פלאנעט, האבן זיי נישט די סייענטיפישע און שכליות'דיגע צוגאנג צו האבן א ערנסטע מיינונג איבער די טעמע.

וואקסין ברענגט מאכט מער קראנק ווי זי היילט

אוטיזם

צענדליגע שטודיעס זענן שוין דורכגעפירט געווארן מיט'ן ספעציפישע ציהל צו באווייזן די שייכות צווישן וואקסינאציע און אוטיזם, א קרענק וואס שטייגט כסדר אין נומערן, אבער האבן נישט געטראפן קיין שום פארבינדונג, זערא! טא וואס גייט פאר? פארוואס שטייגן די פעלער פון אוטיזם?

עס זענען פארהאן דריי פארבינדענע סובות דערצו, וואס יעדער פאראינטערעסירטער קען פארשטיין:
  1. די מעטאדן וויאזוי מען אנדעקט אוטיזם האט זיך גאר שטארק אויסגעברייטערט במשך פון די יאהרן, אז מען קען אנדעקן אסאך מער פעלער ווי אמאל.
  2. די סטאנדארד אויף "וואס הייסט אוטיזם" האט זיך אויך גאר שטארק אויסגעברייטערט, צו די פונקט אז רוב היינטיגע אוטיזם פאציענטן (ווער רעדט נאך פון אוטיזם ספעקטרום) וואלטן געהייסן געזונט לויט די אריגינאלע סטאנדארדס.
  3. די סטיגמא וואס האט צוריקגעהאלטן עלטערן פון צולאזן זייערע קינדער פון באקומען די אוטיזם דיאַגנאָסיס, גייט היינט שנעל אונטער, און מער און מער עלטערן וועקן זיך אויף און זוכן וואס איז בעסער פאר זייערע קינדער ווי איידער די כבוד המשפחה (שידוכים...)
ווי איר קענט זעהן, כאטש וואס עס דרייען זיך ארום לעגיטימע פראגעס, זענען פארהאן לעגיטימע ענטפערס, און מען דארף נישט צוקומען צו קיין קאָנספּיראַציע טעאָריעס.

אבער אפשר דאך?

מיט דעם אלעם, וויאזוי קען מען טאקע אפפרעגן די שרעק וואס אזויפיהל האבן אויפגעברענגט?

די פאקט אז - ווי אויבן דערמאנט - האבן קיין איין פון די שטודיע נישט געקענט טרעפן קיין שום פארבינדונג צווישן וואקסינאציע און אוטיזם, אריינגערעכנט שטודיעס וואס זענען אויפגעשטעלט געווארן מיט די קרומע אנטשלאסנקייט צו טרעפן א פארבינדונג פאר סיי וועלכע פרייז, צייגט אז עס איז גארנישט פארהאן, פעריאד.

אויסער דעם, האט א מעגא-שטודיע פון 1.2 מיליאן באטייליגטע אין 2014, באשטעטיגט מיט קלארע באווייזן אז עס איז למעשה נישט פארהאן קיין שום פארבינדונג.

מעגליכע אלערגיעס

אן אנדערע טענה וואס ווערט געברענגט, איז איבער די מעגליכע "סייד אַפעקט" פון אן אלערגישע רעאקציע צו די וואקסין. מיר רעדן נישט איבער א פון-פריער-באוואוסטע אלערגיע וואס א פאציענט האט שוין באשטעטיגט, וואס דאן טאר דער פאציענט זיכער נישט נעמען קיין וואקסינאציעס וואס איז שעדליך פאר אים, גענוי ווי אנדערע וויכטיכע מעדעצינען וואס מען האט אן אלערגיע. אבער וואס טוט זיך מיט מעגליכע אויסשלאגן אדער ווער-ווייסט-וועלכע וואס מען האט נאכנישט אויסגעפונען?

איר האט מער ווי הונדערט מאל אזויפיהל שאנסן צו פארכאפט ווען דורך א בליץ, ווי צו באקומען א זייטיגע אַפעקט דורך וואקסינאציע. דאס זענען נישט קיין שפעקילאציעס אדער גוזמאות, נאר קלאר באשטעטיגטע פאקטן.

עס דארף ארויסגעברענגט ווערן אז ווען א פאציענט גייט דורך סיי וועלכע זייטיגע אַפעקט, וועט עס מאכן העדליינס אין די מידיא, צוליב די פאליטישע און אידעאָלאָגישע נאטור פון די דעבאטע, אבער ווען מיליאנען גייען אדורך מיט קיין שום זייטיגע אַפעקטן, וועט עס זיכער נישט מאכען קיין העדליינס...  וואס זאל מען שרייבן? אז "משה'לע האט נעכטן באקומען זיין עם.עם.אר וואקסינאציע, און שפירט זיך גוט, ב"ה"?... דערפאר וועט זיך אלס שפירן, כאילו עס איז פארהאן א נעגעטיווע באריכט איבער די טעמע. די אייגענטליכע מעגליכקייט פאר א ערנסטע אלערגישע רעאקציע פון וואַקסין, איז בערך איינס אין א מיליאן., און וועט געווענליך געשעהן מינוטן נאך די שאַט, מסתמא זייענדיג נאך אין די דאקטאר'ס קאַבינעט. ווען דאס געשעהט, ווערט יעדע פאל שטארק געפארשט דורך די סי.די.סי. און אנדערע פעדעראלע העלטה אגענטורן, און וועט באקומען ברייטע דעקונג אין די מידיא, און נאכמער ביי די בלאָגס.

עס איז מערקווירדיג אז צוועלף פון יעדע צען טויזענט מענטשן וואס נעמען די פאפולערע אספּרין, ריזיקירן מיט ברעין העמאָרעדזש (מוח בלוטיגונג), ה"י. פון די וואס האבן נישט קיין קאלקולעטאר צו די האנט, איז דאס צוועלף הונדערט מאל אזויפיהל שאנסן פאר די טויטליכע מוח בלוטיגונג פון א אספרין וואו א ערנסטע רעאקציע פון וואקסינאציע. איר הערט נומערן?

דעוויד קעטץ, דער דירעקטאר פון די יעיל אוניווערסיטעט פּרעווענשאָן ריסורטש צענטער, האט געשריבן אז עס איז נישט מער שכל'דיג צו פארפירן איבער וואקסין צוליב וואס איר האט געהערט פון א געוויסע פאציענט וואס האט געהאט א רעאקציע, ווי אויפצוהערן גיין אויף די גאס צוליב וואס איר האט געהערט פון איינער וואס איז אפגעקלאפט געווארן דורך א קאר...

נאך טענות

די קרענק זענען אונטערגעגאנגן פאר די וואקסינען

די טענה פרובירט צו איבערשרייבן היסטאריע אז די קרענק האבן שוין געהאט אנגעהויבן צו פאלן נאר בעפאר די וואקסינען זענען איינגעפירט געווארן, דערפאר קען זי נישט נעמען קיין קרעדיט. דאס ווערט די מערסטע באנוצט קעגן די וואָפּינג קאָף (פּערטוסיס) וואקסין. דר. אייזיק גאלדען ווייזט א טשאַרט וויאזוי די ראטע פון די היסט איז שוין געווען גאנץ נידריג אין 1948, ווען די וואקסין איז געווארן איינגעפירט. כאטש וואס עס איז וואהר אז אין 1948 איז איינגעפירט געווארן די היינטיגע-באנוצטע די.טי.עי.פי. (אדער די.טי.פי.) וואקסין קעגן פּערטוסיס, איז אבער שוין געווען אנדערע וואקסינען דערקעגן זינט 1920. דערפאר איז די גאנצע טענה, א פּראָסטע שווינדל.

די וואקסינירטע קאמיוניטיס האבן נישט קיין בעסערע אויסזוכטן ווי די אומוואקסינירטע

מיר וועלן נאר ברענגן א קליינע אויסצוג פון די סייענס מעגאזין:
"עס איז נישט אז די וויירוס וואס לויפט ארום אין ניידזשיריע איז עפעס מער שעדליך; עס איז פשוט די שוואכע ראטע פון וואקסינאציע דארט וואס לאזט איבער אזויפיהל קינדער אויסגעשטעלט צו באקומען און פארשפרייטן די וויירוס. נעם אין באטראכט אז פאקיסטאן'ס צוויי שכנים, אינדיע און כינע, האב סוקסעספול געבויעט א 'אימיוניטי וואנט' דורך א שטארקע קאמפיין פאר וואקסינאציע."

אין אמעריקע, שרייבט פאפולער סייענס:
"די לעצטע אויסבראך אין די פאראיינגטע שטאטן פון מאָזלען, א פארמיידבארע קרענק וואס די מערב לענדער האבן שוין לאנג אויסגעראטן, האט זיך אנגעהויבן אין א ריזיגע קירכע אין טעקסאס ווי דער גלח פארפירט קעגן וואקסינאציע, ווי עס באריכטעט די יו.עס.עי טודעי."

סקארלעט פיווער איז אויסגעראטן געווארן אהן קיין וואקסין

דר. ראבין קראספארד טענה'ט אז סקארלעט פיווער (שָׁנִית) איז אויסגעראטן געווארן אהן קיין וואקסין. און עס איז אמת אז געוויסע קרענק קען אויסגעראטן ווערן דורך אנדערע מיטלען, אבער נישט אלע.

מיר האבן ליעב אונזערע קינדער

דאס איז א ספעציעלע נידריגע שלאג-ווארט. דאס איז צו זאגן כאילו די וואס וואקסינירן זייערע קינדער האבן ווייניגער ליעב זייערע קינדער, איז סתם ארויסגעזויגן פון פינגער.

אבער די איראָניע איז גאר טיעף, ווייל - אויב עפעס - קען מען זאגן אז אסאך פון די אנטי-וועקס זענען גאנץ אומזיכער מיט זייער א.ג. "פאקטן", אבער האלטן צוריק די וואקסינאציע פון זייערע קינדער צוליב זייער אידעאָלאָגיע, צו מאכן א פאליטישע שטאנדפונקט. ווער האט ליעב זייערע קינדער?!

ולא זו בלבד, נאר צוליב וואס איך האב ליעב אייערע קינדער, וואקסיניר איך מיינע קינדער, כדי זיי זאלן נישט קראנק מאכען אייערע אומוואקסינירטע קרענק-אויסגעשטעלטע קינדער...

אסאך דאקטוירים האלטן אויך אז עפעס איז שלעכט מיט וואקסין

עפעס דרייט זיך ארום א לינק צו א ראדיקאלער קאנאדישער מאגאזין "ארגאניק לייפסטיל מאגעזין", וואס בויעט אויף א השערה אז "נישט אלע" דאקטוירים האלטן פון וואקסינען. פרעגט זיך: וואס איז דען די נקודה? אז זיי האבן געטראפן עטליכע דאקטוירים וואס זענען יוצא מן הכלל? אויך מיר א דורכבראך... ווי די העלטה-פאנאטיק מעגעזין איז אליינס מודה, זענען רובו ככולו דאקטוירים איבער די וועלט פאר וואקסינאציע. האט דען איינער געמיינט אז דאקטוירים ווערן פאבריצירט אלס ראבאטן, אהן קיין דעת עצמם? עס איז זיכער נאטירלעך אז עס קומען ארויף געוויסע מענטשן אין יעדע טעמע מיט א מיינונג פארקערט ווי די אנגענומענע מיינונג, צי ווייל זיי זעהן עס אנדערש לויט זייער אייגארטיגען לעבנ'ס-שטייגער, צי ווייל זייער כאראקטער גלייכט אייביג צו זיין א מעוועריק מיט א איפכא מסתברא'דיגע צוגאנג.

ברענגט דאס א שטיקל אפשוואכונג צו די וועלט'ס אנגענומענע פראפעציאנאלע מיינונג? זיכער אז נישט. נאכמער, ווי מיר וועלן באלד ארויסברענגן, ווייזט דאס איז עס איז סתם נגיה פון געוויסע צו אויסשרייען זייערע התנגדות, נאר כדי צו באקומען אביסל אנערקענונג (אטענשאן בלע"ז).

אסאך דאקטוירים וואקסינירן נישט זייערע אייגענע קינדער

די אנטי-וועקס טענה'ן, אז "אסאך" דאקטוירים וואקסינירן נישט זייערע אייגענע קינדער. עס איז אומרעאליסטיש צו אפענטפערן אזא טענה אהן דעם וואס יענער זאל ברענגן פאקטישע באווייזן עס צו קענען איבערקוקן, און נישט סתם "איך אליינס האב גערעדט צו צענליגע דאקטוירים"...

אבער, מיט די הילף פון דעם רופא חולים, האבן מיר געפונען (נאך א איין-סעקונדע'דיגע גוגל זוך) א פאקטישע שטודיע, דורכגעפירט דורך נאציאנאלע איסטיטוט אוו מעדעצין, וואס צייגט אז איבער ניינציג פראצענט דאקטוירים גיבן יא אלע וואקסינאציע פאר זייערע קינדער, ספעציעל די דאקטוירים וואס ספעציאליזירן זיך מיט קינדער (פּידיעטרישאָנס). נאך מער, מער און מער דאקטוירים ווארפן אוועק פאציענטן וואס אנטזאגן וואקסינאציע מיט נישט-מעדעצינישע תירוצים (אלערגיע, א.ד.ג.), און די אמעריקאנער אקאדעמיע פון פידיעטריקס איז שוין ענדליך מסכים אז די פראקטיק פון אוועקווארפן איז ערלויבט (נאכדעם וואס דער דאקטאר האט ערשט פראבירט מיט שיינעם).

ווער זענען די אנטי-וועקס דאקטוירים?

פאר מיר ענדיגן די ארטיקל, וועלן מיר אראפברענגן עטליכע אנטי-וועקס פירער וואס זענען דאקטוירים, און פארשטיין פון וואו זיי קומען...

כמעט אלע פון די דאקטוירים וואס שטעלן זיך אנקעגן וואקסינאציע, ליידן פון א מחלה וואס ווערט גערופן אטענשאניירעס, א שטארקע געברויך פאר אויפמערקזאמקייט. איר וועט נישט טרעפן זייער נאמען אין פּאָב-מעד, א וועבסייט וואו עס ווערט געברענגט די צענדליגע - אויב נישט הונדערטער - פאפירן פון אלע ערנסטע דאקטוירים איבער זייערע ערפינדונגען, טעאריעס, עקספיריענס, א.ד.ג.

דר. ראסעל בלעילאק

דר. בלעילאק איז דערקעגן נאר קעגן געוויסע וואקסינען, א שטייגער ווי די שוויין-פלו (H1N1) וואקסין. צו גיבן א באגריף ווער דער הויכגעשעצטער דאקטאר איז, איז ווערד צו דערמאנען אז פינף און א האלב יאהר צוריק האט ער אינדארסירט די כעמטרעיל קאנספיראציע טעאריע (וואס האלט אז די רויך ליניעס וואס מען זעהט ארויסקומען פון פליגערס אין די הייעך, איז טייל פון א געהיימע קאנספיראציע צו פארשפרייטן כעמיקאלן צו קענען קאנטראלירן מענטשן...) אויב שפירט איר אז דער טעאָריע איז פארלעסליך, דאן קען מען פארשטיין אייער שרעק צו וואקסינאציע...

דר. דזשעי ען. גאָרדאָן

דר. גאָרדאָן זאגט אויך אז ער איז נישט קעגן וואקסינאציע (צי ווייל ער האלט טאקע אזוי, צי ווייל ער וויל קענען זאגן אז אפילו נישט אנטי-וועקס פאנאטיקס האלטן אויך אזוי...), און זאגט נאר אז ער האלט אז עס פעלט אויס א אפענע דעבאטע. אדרבה!

דר. סוזען האמפריעס

די וועבסייט "מעדיום" האט געשריבן א לענגערע ארטיקל, אויפווייזענדיג שורה ביי שורה וויאזוי דר. האמפריעס זאגט ליגנט איבער וואקסינען, ווי אז מאָזלען איז א "נישטיגע מחלה" מיט "מינימאלע טויטן" און די אנטי-מאָזלען וואקסין העלפט נישט קעגן אלע "סטרעינס", "ברענגט קרענק", קען "פארקריפלען" אדער אפילו "הרג'נען" ווער עס נעמט איר, האט נישט קיין שייכות מיט די דראמאטישע אונטערגאנג פון די מחלה, א.א.וו.

דר. שערי טענפּעני

אין א קורצע דריי מינוט'דיגע אויסצוג פון א אינטערוויו, זאגט דר. טענפּעני, א "דאקטאר" וואס האט נאך קיינמאל נישט פובליצירט קיין פאפיר אין איינע פון די פרעסטיזשפולע פובליקאציעס (ווי די שטייגער פון סיי וועלכע דאקטאר וואס האט זיך באטייליגט אין א שטודיע, אפילו אויף א קליינע שטאפל), און פראקטיצירט שוין נישט קיין טראדיציאנאלע מעדיצין פאר יאהרן (כאטש זי זאגט אז יא אויף איר וועבזייטל), אז זי איז נישט קיין סייענטיפישער פארשער.

זי זאגט אז זי "האלט" אז מען "קען" אדורכפירן א שטודיע וואס וועט "מעגליך" ווייזן אז אומוואקסינירטע קינדער פארפאסן ווייניגער שולע, וואס - לויט איר - "קען אויסגעטייטשט ווערן" אז זיי זענען געזונטערע קינדער. ווען דער אינטערוויוער האט איר געפרעגט היתכן טענפּעני האט פארפאסט די "גאנצע דריטע קלאס" (?!), האט זי געענטפערט אז זי איר געווען קראנק, און דאן אנגעהויבן צו דרייען מיט די צינג אז "עס איז גוט געווען" (צו זיין קראנק), און אז זי איז נישט קיין סייענטיפישער פארשער (אין אנדערע ווערטער: פרעג נישט אריין...)

פאר די רעקארד, דר. טענפּעני האט קיינמאל נישט באקומען קיין עם.די. (MD) לייסענס, און האט נאר באקומען די די.או. (DO) לייסענס (וואס באשטייט פון א מישונג פון טראדיציענאלע מעדעצין צוזאמען מיט האליסטישע און אָסטיאָפּאַטישע פילאזאפיע).

[געוועזענער...] דר. ענדרו וועיקפיעלד

הקדמה: מיר וועלן אביסל אויסברייטערען די באשרייבונגען ארום דעם נאמען, צוליב די וויכטיגקייט וואס זיין פארלעסליכקייט אדער אומפארלעסליכקייט ברענגט צו די טעמע.

ענדרו וועיקפיעלד איז דער פארשעמטער פארשוין אויף וועם אלע אוטיזם טעאָריקערס בויען, צוליב וואס ער האט דורכגעפירט די איינציגסטע שטודיע וואס האט טאקע געוויזן א פארבינדונג צווישן וואקסינאציע און אוטיזם.

א פארבינדונג האבן מיר געשריבן?! א שטודיע האט דאס באוויזן?! יא, אבער עס איז אויפגעדעקט געווארן אלס א פאלשע שטודיע, א פאלנער שווינדל, געטריבן געווארן פון געלד-גייטיגקייט און כבוד-זוכעריי.

לאמיר אנהייבן פון אנפאנג, אבער ערשט איבער די טרעמינען: ענדרו וועיקפיעלד איז א אומאָנגעקלאָגטער קרימינאַל וואס איז נישט קיין דאקטאר זינט ער האט פארלוירן זיין לייסענס. ומעשה שהיה כך היה:

מיט א טאטע און מאמע ביידע דאקטוירים, איז ענדרו געווארן א גאַסטראָענטעראָלאָגיסט. אין 1998 האט ער געשריבן א פאלשע שוין-צוריקגעצויגענע ריסורטש פאפיר באשולדיגענדיג אז עס איז פארהאן א פארבינדונג צווישן וואקסינאציעס און אוטיזם. נאכדעם וואס ער האט פובליצירט די פאפיר, האבן אנדערע פארשער נישט געקענט רעפּראָדוצירן די זעלבע רעזולטאטן (א יסוד אין סייענטיפישע שטודיעס, און די קאנטראסט צווישן א טעאריע און א באווייז) אדער באשטעטיגן זיינע געפונסן. א 2004 אויספאָרשונג דורך די "סאָנדעי טיימס" רעפארטער ברייען דיר, האט אויפגעדעקט א פינאַנציעלע "קאָנפליק אוו אינטערעסט" (ניגוד עניינים) פון וועיקפיעלד. נאך די אויפדעקונג, האבן מערסטענס מיטשרייבער פון זיין שטודיע צוריקגעצויגן מיט זייער שטיצע צו די פאפיר און פון די שטודיע רעזולטאטן.

די בריטישע גענעראלע מעדיצינישע קאונסיל (GMC) האט אויסגעפארשט די קאנפליקט סקאנדאל, ספעציפיש קעגן וועיקפיעלד און צוויי מיטארבעטער. די אויספארשונג איז געווען קאנצענטרירט איבער ברייען דיר'ס פולע אנדעקונגען, אריינגערעכנט אז קינדער וואס האבן אנטייל גענומען אין די שטודיע זענען געווען אויסגעשטעלט צו אומנויטיגע שווערע מעדעצינישע פּראָצעדורן ווי קאָלאָנאָסקאָפּיס און לאָמבאַר פּונקטורס (ספּיינעל טעפּ), און אז וועיקפיעלד האט נישט באקומען די נויטיגע באשטעטיגונגן צו דורכפירן די שטודיע. אום י"ג שבט תש"ע האט די פינף-מיטגליד דזשי.עם.סי. טריבונאַל אים געפונען שולדיג מיט צענלדיגע קלאגעס, אריינגערעכנט פיר קלאגעס פון אומאָרענטליכקייט, און צוועלף קלאגעס פון אביוז פון אומגעזונטע קינדער. די פּאַנעל האט געאורטיילט אז וועיקפיעלד איז דורכגעפאלן מיט זיין אומ'אחריות'דיגע באהאנדלונגען, זיך געפירט קעגן די וואוילזיין פון די פאציענטן, געווען פארפיריש און שווינדלעריש מיט זיין ריסורטש.

די וועכענטליכע "לאנסעט" פובליקאציע האט צוריקגעצויגן די פאפיר, באזירט אויף די דזשי.עם.סי.'ס אויפדעקונגען, שרייבענדיג אז די עלעמענטן פון די נאטיצן זענען געווען געפעלשט. דריי מאנאטן שפעטער האט די בריטישע מעדיקעל רעדזשיסטער (וואס פארוואלטעט אויף מעדיקעל לייסענס אין ענגלאנד) אים אראפגעווארפן, שרייבענדיג אז ער האט געפעלשט מיט בייזוויליגע צוועקן, און איז פארבאטן געווארן פון פראקטיצירט מעדעצין אין ענגלאנד.

אין יאנואר 2011, א לייט-ארטיקל וואס האט באגלייט ברייען דיר'ס ארטיקל, האט געשילדערט וועיקפיעלד'ס ארבעט אלס א ברייט-פארצווייגטע שווינדל.

פארוואס האט ער אדורכגעפירט אזא פארפירישע און שעדליכע שווינדל? וואס איז געווען די קאָנפליק אוו אינטערעסט? ווי די סאָנדעי טיימס האט אויפגעדעקט, האט א לויער געארבעט מיט עלטערן פון צוועלף פון די קינדער אין וועיקפיעלד'ס שטודיע צו קלאגן די עם.עם.אר. וואקסין פירמע, און זיי האבן געדארפט א שטודיע וואס זאל קענען באווייזן די פארבינדונג צווישן וואקסינאציעס און אוטיזם.

דר. גערהארד בוכוואלד

דער דייטשער דאקטאר האט געדריקט עטליכע ביכער און פאפירן קעגן וואקסינאציעס, ארייגערעכנט "וואקסינאציע: א געשעפט באזירט אויף שרעק" און "די וואקסינאציע נאן-סענס".

דר. אַרכיוויידס "אַרטשי" קאַלאָקעריינוס

דר. קאַלאָקעריינוס האט געגלייבט אז וואקסינען זענען גענוצט געווארן צו אויס'הרג'נען גאנצע סעקטעס אין אוסטראליע, און איז שולדיג פאר'ן פארשפרייטן די שוידערליכע עידזש.איי.ווי. וויירוס אין אפריקע. ער האט געזאגט אז די אמעריקאנער רעגירונג פלאנירט צו נוצן וואקסינען צו אויסראטן טיילן פון איר באפעלקערונג, ווי קרימינאלן.

דר. ראבערט מענדלסאהן

דר. מענדלסאהן ווערט באטראכט אלס דער ערשטער אנטי-וועקס קינדער דאקטאר, און איז אויך געווען קעגן די אולטעסאַונד טעסט, די קאָראָנערי בייפּעס אַפּעראַציע, פארלאנגען לייסענס פאר נוטרישאָניסטס, און סקירינגס קעגן ברוסט קענסער. ער האט אויפגעטרעטן אויף די טעלעוויזיע איבער פינף הונדערט מאל, און געשריבן פינף ביכער איבער די טעמע.

דר. דזשעי בּאַרט קלאַסען

די אמעריקאנער קאונסיל אוו סייענס און העלטה האט געשרבין איבער דר. קלאַסען'ס מיינונגען:
"די באשולדיגונגען האט נישט קיין שום סייענטיפישע יסוד. די פארבינדונג צווישן וואקסינאציעס און אוטיזם, איז שוין עטליכע מאל אויפגעוויזען געווארן אלס פאלש זינט עס איז ערשט פארגעשלאגן געווארן דורך וועיקפיעלד. די אונטירשטע שורה איז אס עס איז נישט פארהאן קיין שום פארבינדונג צווישן וואקסינאציעס און אוטיזם. מיר פאדערן פון די פובליקום זיך נישט צוהערן צו די געדאנקן פון די אנטי-וועקס באוועגונג, און טוהן וואס איז בעסער פון די ציבור און זיך וואקסינירן."

דר. רעימאָנד אָבּאָמסאַווין

דר. אָבּאָמסאַווין גלייבט אויך אז וואקסינען האבן געברענגט די שוידערליכע עידזש.איי.ווי. וויירוס. די ארגאניזאציע "סייענס-באזירטע מעדעצין" שרייבט אז ער איז אומאויפריכטיגע אויבער-חכם.

דר. פיליפּ אינקאַאָ

דר. אינקאַאָ, אויך א עידזש.איי.ווי. פארלייקענער, האט געהאט א טייל אין פארנאכלעסיגן דאס לעבן פון עטליכע פאציענטן מיט די טויטליכע וויירוס, אריינגערענט דאס געבן אנטיביאטיק פאר א קליין קינד מיט די וויירוס (וואס ברענגט א זיכערן טויט; זעה א פּאַלמעסונג באריכט).

דר. גיילעין לענקטאַט

דר. לענקטאַט האט פארלוירן איר מעדעצינישע לייסענס אין קאנאדא, און איז אנטלאפן קיין פלארידע. זי גלייבט אז ציוני'סטישע פינאנצירער פירן אן די מעדיצינישע אינדוסטריע.

אנדערע

מען קען אזוי אנגיין מיט יעדע נאמען אויף די אנטי-וועקס ליסטע, און געווענליך וועט מען טרעפן איינעם מיט אויפגערודערטע דמיונות, מעדעצינישע סקאנדאלן, פארלוירענע לייסענס, דורכגעפאלענע שטודיעס, א.א.וו.

הצד השווה שבהן, שדרכן להזיק ושמירתך לא עליהם.


געשריבן דורך ישי שאלאמאן צו אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם)

ווי איז דאס געשעהן?

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאנצערט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדער קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ר' יצחק זלמן גיפס ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום לעמער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב