אידישע וועטער באריכט


קאלטע אדער קיהלע און טרוקענע וועטער בלייבט מיט אונז די קומענדיגע וואך


ניו יארק סיטי
היינט נאכט-🌛💨38
מאנטאג-🌤💨52
צונאכט-🌛45
דינסטאג-🌤60
מיטוואך-🌤55
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-🌤50
שבת-🌤55
זונטאג-☔️52

לעיקוואוד
היינט נאכט-🌛💨32
מאנטאג-🌤💨54
צונאכט-🌛45
דינסטאג-🌤62
מיטוואך-🌤55
דאנערשטאג-🌤48
פרייטאג-🌤52
שבת-🌤55
זונטאג-☔️54

מאנסי און קרית יואל
היינט נאכט-🌛💨28
מאנטאג-🌤💨48
צונאכט-🌛36
דינסטאג-🌤55
מיטוואך-🌤50
דאנערשטאג-🌤44
פרייטאג-🌤47
שבת-🌤52
זונטאג-☔️48
א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל