מציג פוסטים מתאריך מרץ, 2013

בילבאורד ערצייגט טרינק-וואסער פון לופט

פערו – א רעקלאמע אגענטור האט אהערגעשטעלט די וועלט'ס ערשטע בילבאורד וואס ע…

ערדציטערנישן ברענגען גאלד פאר דער וועלט

וואשינגטאן – פארשער זענען אויפגעקומען מיט א טעאריע, אז ערדציטערנישן ערצייגן ג…

באקומען הויך-שולע דיפלאם ביי 106 יאר אלט

מאסעטשוסעטס – א 106 יעריגע פרוי האט ענדליך באקומען איר הויך שולע דיפלאם, נאכד…