געברענגט צו אייך דורך די אידישע מוזיק אפטיילונג

שפילערס און מוזיקאנטן: ליפא שמעלצער, מרדכי בן דוד און יוסי שטענדיג מיט פראדאקשאן.

קוקט און האט הנאה:

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל