געברענגט צו אייך דורך די אידישע מוזיק אפטיילונג

שפילערס און מוזיקאנטן: ליפא שמעלצער, מאטי איליאוויטש, דובי מייזעלס, שירה כאר און יוסי שטענדיג.


די קאנצערט איז פלאנירט זיך אנצוהייבן ארום 7:30 ביינאכט. קוקט און האט הנאה!


קוקט איבער עלטערע קאנצערטן

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל