די גאנצע לבנון רעגירונג קאבינעט, אינאיינעם מיט'ן פרעמיער מיניסטער, האט געמאלדן זייער רעזיגנאציע, צוליב די פאליטישע קריזיס וואס האט זיך אנטוויקלט אין לאנד.


פרעמיער מיניסטער האסאן דיאב האט געזאגט אז ער וועט רעזיגנירן אינאיינעם מיט זיינע אלע מיניסטארן, און זיי וועלן עפענען דעם טיר פאר א נייע רעגירונג אריינצוקומען.  


דיאב האט געזאגט, אז ער באשולדיגט די רעגירונגען בעפאר אים, אין צוברענגען דעם מאסיוון אויפרייס וואס האט פאסירט פאריגע וואך, און ער פארשטייט אז די בירגער ווילן גרויסע רעפארם.


דורך לוח הציבור


גאנצע לבנון רעגירונג רעזיגנירט

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל