יו-פּי-עס האט געמאלדן אז זי וועט הייבן די פּרייזן
פון אירע פּעקלעך פאר די וואס שיקן אסאך, צוליב וואס זי איז פארפלייצט מיט פּעקלעך אלס רעזולטאט פון די קאראנא מגיפה. אונטער די נייע פּלאן, וועלן זיי ארויפשטעלן א ספּעציעלע טשארדזש געוואנדן לויט די וואג פון די אייטעם וואס מען וויל שיקן, און עס וועט ווערן ארויפגעשטעלט פ אר די קומענדיגע פארנומענע חאגע שאפּינג סעזאן. אלס רעזולטאט פון די נייעס, האבן יו-פּי-עס סטַאקס זיך שטארק געהויבן, ארויפגייענדיג מיט 5 פּראצענט, צוליב וואס אינוועסטירער האפן אז די נייע טשארדזש וועט ברענגען פרישע אינקאם פאר די פירמע.

יו-פי-עס וועט הייבן אירע פרייזן

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל