איינער פון די ערשטע מוסלעמענער פרויען צו דינען אין קאנגרעס, האט דינסטאָג אנטדעקט אַ "העסליכע" אַנאָנימע נאָטיץ וואס באשולדיגט איר עפענען אַ "דזשיהאַד קעגן די אידן". ראַשידאַ טאַליב, א דעמאקראט פון מישיגען, האט ארויפגעלייגט אַ בילד אויף טוויטער פון די פּאָוסט-איט נאָוט אנגעקלעבט צו איר טיר און איז געווען אדרעסירט צו איר קאָלעגע, קאנגרעספרוי אילהאַן אָמאַר - וואס איז לעצטנס געקומען אונטער פייער פאַר'ן מאכן אַנטיסעמיטישע סטעיטמענטס.

"שטעל אָפּ דיין געמיינע אידן האַס", האט די בלוי קלעב-צעטל געלייענט. "דיין שילד זאגט 'גערעכטיקייט פאַר אַלע' וואָס מיינט אויך אידן". דער צעטל פירט אויס: "דיין דזשיהאַד קעגן די אידן וועט דורפאלן. עם ישראל חי!". די פּאַלעסטינער-אמעריקאנער קאָנגרעספרוי האט פארדאמט די נאטיץ אלס העסליך און "בוליאונג". "שטעל אָפּ די שרעק אָנזייאונג און פּראָסטע ליגנט," האט טאַליב גע'טוויט'ד. "קום אהער מיט דער ווירדן אז אַלע באשעפענישן פאַרדינען רעכטן, אַריינגערעכנט פּאַלעסטינער. אילהאַן און איך קעמפן פאַר גלייכקייט און יושר פאַר אַלע. עס איז גאָרנישט אַנטיסעמיטיש".

די פּאָוסט-איט נאָוט איז געווען אן ענטפער צו באַמערקונגען וואס אָמאַר - אַ סאָמאַלישער געבוירענע מוסלעמענער פרוי - האט געמאכט, וואס איז פארדאמט געווארן אלס אַנטיסעמיטיש. הויז דעמאָקראַטן האבן דורכגעפירט אַ רעזאלוציע וואס פארדאמט אַלע סארטן האַס. די רעפובליקאנער האבן פארלאנגט זי זאל ארויסגעווארפן ווערן פון די פרעסטיזשפולע אויסערן אנלעגנהייטן קאמיטע אין קאנגרעס.

טאַליב און אָמאַר האבן געבראכן היסטאריע אין נאוועמבער 2018, ווען זיי געווארן דער ערשטער מוסלעמענער פרויען צו ווערן ערוויילט צו קאָנגרעס.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל