קורץ נאכדעם וואס דער געוועזענער קאנגרעסמאן פון טעקסאס בעטאָ אָ'ראָורקע האט אנאנסירט זיין קאנדידאטור פאר פרעזידענט, איז אפירגעקומען א באריכט אין די מידיא אז דער אין די אכציגער יאר אלס צענערליג איז ער געווען אקטיוו אין א געהיימניספולע גרופע פון העקערס וועלכע האבן זיך באנומען מיט׳ן אנטוויקלן געצייג צו ערלויבן מענטשן צו מאכן אומזיסטע לאנג-דיסטענס טעלעפאן געשפרעכן, און נאך אזעלכע אקטיוויטעטן צו אונטערמינעווען די גרויסע אינטערנעט פירמעס. דער יונגער אָ'ראָורקע האט א קאלירפולע רעקארד פון שטופערישע אקטן, אריינגערעכנט אן עקסידענט וואס ער האט געמאכט ביים דרייווען שיכור׳ערהייט, און אן ארעסט פאר׳ן איבערטאנצן א צוים אריבער א פריוואטע פראפערטי.


גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל