אויטאריטעטן אין בראזיל האבן ארעסטירט פינף באאמטע אין די קאמפאני וועלכע פארפיגט איבער דעם מינע וואו עס האט זיך איבערגעבראכן א דאמבע דעם פרייטאג און דערטרונקען הונדערטער מינע גרעבער. אויטאריטעטן פארדעכטיגן אז די פירמע אייגענטומער האבן איגנארירט דעם געפאר און האבן אומדירעקט געברענגט צום טויט פון נאנט צו 400 מענטשן. דער ״וועיל״ פירמע וועלכע פארפיגט אויף דעם מינע, איז דער וועלטס גרעסטע פארקויפער פון קופער און אנדערע מעטאלן, און זיי שטייען יעצט אויס א שטרענגע אויספארשונג דורך די בראזיליאנער אויטאריטעטן.

זעהט ווידיאס פון די טראגעדיע


גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל