מעקסיקא - פריש-ארויסגעגעבענע רויע ווידיא ווייזט וויאזוי לאקאלע איינוואוינער זענען געקומען שעפן גע'גנב'טע ברענשטאָף פון די געלעכערטע פּייפּליין אין הידאַלגאָ. די לאך האט פאראורזאכט א אויסגיס וואס האט געברענגט א טראגעדישע אויפרייס, אומברענגענדיג צענדליגע.

👈 זעהט נאך ווידיאסקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל