א גאַז פּייפּליין אין די מעקסיקאַנער סטעיט הידאַלגאָו האט אויפגעריסן פרייטאג צונאַכטס, אומברענגענדיג כאטש 21 מענטשן. די אויטאריטעטן האבן געזאגט אז די אויפרייס איז פאראורזאכט געווארן דורך אַ אומלעגאַלע טעפּ גענוצט צו רויבן ברענשטאָף.

אָמאַר פאַיאַד, דער גענעראל פון הידאַלגאָ, האט געשריבן אויף טוויטער אַז מער ווי 70 אנדערע זענען פארוואונדעט געווארן אין די אויפרייס אין טלוהאַלילפּען, אַ שטאָט בערך 80 מייל צפון פון מעקסיקא סיטי.

די רעגירונג-באזירטע ענערגיע פירמע, פּעמעקס, האט געזאגט אַז די אויפרייס איז פאראורזאכט געווארן דורך אַ אומלעגאַלע טעפּ ווי מענטשן מאכן א פראוויזארישע עפענונג צו א הויפּט פּייפּליין צו קענען ארויסשעפן אויל אדער גאז פאר באנוץ אָהן באצאהלן.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל