מציג פוסטים מתאריך דצמבר, 2016

די ספעציעליטעט פון די קעיפ קענעוורעל לאקאציע

האט איר זיך אמאל געווינדערט פארוואס האט נאסא אויסגעקליבן די ארט "קעיפ קענ…

גאסט עדיטאריאל: א בליק אויף ירושלים

פון פרידן איך זעה זייער אסאך מאל ביי די ענינים פין ירושלים, ארץ ישראל, וכדו…

צובראכענקייט. פון וואס קומט עס? און וואס איז די לעזונג דערצו?

פון  ס'שטימט צובראכענקייט איז א זאך וואס אסאך מענטשען וואלטען געוואלט א…