גרויסע ניסים האט היינט פאסירט ווען א קינדער-וועגעלע מיט א קליין קינד אינעוויייניג האט אראפגערייזט פונעם טראטואר ארויף אויפ'ן פארנומענעם שאסיי (בעדפארד עוועניו) אינדערצייט וואס די מוטער פונעם קינד איז אריין פאר א מינוט אין א שפילצייג געשעפט.

⚠️ געדענקט! לאזט קיינמאל נישט איבער אייער קינד אן וואס איינער זאל היטן אויף אים.Video Credit: WMSBG

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל