א הויכראַנגיקער דעמאָקראַטישער פאָליטישאָן זאָגט, אַז פרעזידענט טראָמפ האָט נישט אין פלאַן צו פאַרלאָזן דאָס ווייסע הויז אויף א פרידליכן פאַרנעם אויב פאַרלירט ער  

די וואַלן. 


קאָנגרעסמאַן דזשעימס קלייבורן, וועלכער דינט אַלס נומער צוויי ביי די דעמאָקראַטישע פירערשאַפט אין קאָנגרעס, זאָגט אַז ער האַלט אַז טראָמפ וועט דערקלערן אַן עמורדזשענסי נאָך די וואַלן, אַז ער זאָל קענען פאַרבלייבן ביי די מאַכט. 


קלייבורן זאָגט אויך אַז טראָמפ וועט טאָן וואָס ער קען נאָר, צו פאַרזיכערן אַז די וואַלן ווערן דורכגעפירט אויף א נישט יושר'דיגע און געפעלשטע פאַרנעם.


קלייבורן: טראמפ וועט נישט ארויסגיין 2020


דורך לוח הציבור 

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל