די כינעזער רעגירונג האט אנגעהויבן געבן א פאטענציעלע קאראנא וויירוס וואקסין פאר ארבעטער וועמענס דזשאבס לייגט זיי אין געפאר פון כאפן דעם וויירוס. רעגירונג באאמטע אין כינע'ס העלט קאמיסיע האבן געזאגט, אז זיי האבן אנגעהויבן געבן דאזעס פון זייער וואקסין, וואס ווערט אנטוויקלט דורך די "סיינא-פארם" קאמפאני. דאס געבן די וואקסינען פאר ארבעטער אין כינע קומט א וואך נאכדעם וואס רוסלאנד האט אנגעהויבן געבן איר פראבע וואקסין פאר טויזנטער בירגער וואלונטירן.

כינע אנגעהויבן טיילן וואקסינען
דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל