א פרישע באריכט פון די מדינת ישראל רעגירונג צייגט, אז מער ווי 850,000 דזשאבס זענען פארלוירן געגאנגען אלס רעזולטאט פון די קאראנא וויירוס קריזיס. אינעם באריכט ווערט ארויסגעברענגט אז מער ווי א האלב מיליאן פון די אלע וואס האבן פארלוירן זייערע דזשאבס, זענען געצווינגען געווען צו נעמען אומבאצאלטע וואקאציעס פון זייערע דזשאבס. איזראעלישע עקאנאמיסטן זאגן פאראויס אז עס וועט דויערן צווישן פיר ביז פינף יאר אז אלע פארלוירענע דזשאבס זאלן צוריקקומען.

מדינת ישראל דזשאבס קריזיס
דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל