דער קאַמפיין פון דזשאָו ביידען האָט באַשטעטיגט, אַז ער גייט אין די קומענדיגע וואָך מעלדן וועמען ער נעמט אַלס זיין וויצע פרעזידענט מיטלויפער. דערווייל זענען דאָ ערנסטע שפעקולאַציעס איבער די לעצטע פאַרבליבענע מעגליכע קאַנדידאַטן אויף די ליסטע, אבער דער ביידען קאַמפיין רעאַגירט נישט אויף קיין איינס פון די שפעקולאַציעס. צווישן די פאַרבליבענע אויף ביידען'ס ליסטע איז סענאַטאָר קאמאלא העריס, קאָנגרעספרוי קערען בעיס, און געוועזענע אָבאַמאַ ראַטגעבער סוזען רייס.


שפ עקולאציעס איבער ביידען מיטלויפער


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל