די פראָטעסטן אין ניו יאָרק סיטי האָל אין מאַנהעטן זענען נעכטן ווייטער אָנגעגאַנגען, וואו פראָטעסטירער געפונען זיך אין די געביידע און אַרום די געביידע, צו פאַרלאַנגען פאָליציי רעפאָרם. די פראָטעסטן קומען פאָר אין די זעלבע צייט וואָס די סיטי קאַונסיל האָט באַשטעטיגט שניטן אין דיּ פאָליציי דעּפאַרטמענט'ס בודזשעט, שניידנדיג בערך איין ביליאָן דאָלער. די אַקטיוויסטן וואָס פראָטעסטירן זאָגן, אַז די בודזשעט שניטן זענען נישט גענוג, און עס אַדרעסירט נישט זייערע פאַרלאַנגען נאָכמער צו שניידן פון די פאָליציי, און צו רעפאָרמירן סקול סעיפטי.

סיטי האל פראטעסטן בונטעווען


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל