די מדינת ישראל פאַרלאַמענט האָט באַשטעטיגט א געזעץ, וואָס ערלויבט די רעגירונג צו נוצן שפיאָנאַזש טעכנאָלאָגיע נאָכצוגיין די קאָראָנאַ וויירוס פאַרשפרייטונג. די באַנוץ פון די טעכנאָלאָגיע איז איינגעהילט אין קאָנטראָווערסיע, וויבאַלד אַסאַך זאָגן אַז דאָס נוצן די טעכנאָלאָגיע באַדייט אומלעגאַלע שפיאָנאַזש אויף די בירגער. יעצט האָט עס די כנסת באַשטעטיגט אַז די רעגירונג מעג עס נוצן פאַר די נעקסטע דריי וואָכן, ביז מען אַנטוויקלט נייע מעטאָדן וויאַזוי צו טרעקן די פאַרשפרייטונג פונעם וויירוס.

מדינת ישראל שפיאנאזש איבער קאראנא


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל