די עף בי איי האט ארויסגעשטעלט א ווארענונג, אז מען זאל זיך היטן פון אריינפאלן אין א פאלשע אנטי-באדי טעסט אדווערטייזמענט, נאר מען זאל נאר נעמען די טעסט ביי א געהעריגן דאקטער. די באאמטע זאגן אז זיי האבן אויפגעכאפט גאר אסאך פאלשע אדווערטייזמענטס וואס דרייען זיך אנליין, צו אדווערטייזן אז זיי געבן אנטי באדי טעסטס, ווען עכט איז עס נאר א שווינדל. די עף בי איי זאגט אז שווינדלער קענען נוצן דעם מענטש׳ס פערזענליכע אינפארמאציע פאר אידענטיטעט שווינדלערייען אנליין, אדער צו בילן מעדיקעיד פאלשערהייט.

עף-בי-איי ווארנט איבער אנטי-באדיס


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל