ניו דזשערסי געזונטהייט באַאַמטע האָבן געזאָגט אַז די ראַטע פון פאַרשפרייטונג פון קאָראָנאַ וויירוס האָט זיך געהעכערט אין די לעצטערע טעג, און דאָס איז א פראָבלעם. ניו דזשערסי גאָווערנאָר מורפי האָט באַשטעטיגט זונטאָג אַליינס פרישע 446 נייע קעיסעס, און ער זאָגט אַז די טראַנסמישאָן ראַטע פונעם וויירוס אין די סטעיט איז געגאַנגען העכער די 1.0 פראָצענט ציהל. גאָווערנאָר מורפי זאָגט אַז די שולד ליגט אויף די פאַרשידענע גרויסע פאַרטיס און פאַרזאַמלונגען וואָס קומען פאָר אינדאָורס, זאָגנדיג אַז דאָרטן ווערן פאַרלעצט מאַסקעס און סאָושעל דיסטענסינג גיידליינס.

ניו דזשערסי קאראנַא ראטע וואוקסדורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל