מדינת ישראל רעגירונג באַאַמטע האָבן געזאָגט אַז אויף תשעה באב וועט מען ערלויבן מער מענטשן צו קומען אינאיינעם דאַווענען אין די בתי מדרשים, טראָץ די קאָראָנאַ צוימונגען. די רעליגיעזע פאַרטייען האָבן געמאַכט די מעלדונג, זאָגנדיג אַז מען וועט ערלויבט מער מענטשן ביי די מנינים, און אויך וועלן זיין אַנדערע אויפלעזונגען אויף תשעה באב. די געזונטהייט באַאַמטע האָבן דערווייל נאָכנישט אָפיציעל באַשטעטיגט די טוישונגען, אָבער עס קומט אין בעפאָרברייטונג פון געשפרעכן פאַר לויזערע רעגולאַציעס אויף אלול און תשרי.

גרעסערע מנינים ערלויבט אום תשעה באב


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל