דער פעדעראַלער געזונטהייט עקספערט דאָקטער ענטאני פאוטשי זאָגט, אַז עס איז די שולד פון יונגע אַמעריקאַנער בירגער פאַרוואָס מען זעהט יעצט א פרישע אויפשטייג פון קאָראָנאַוויירוס פעלער. דאָקטער פאוטשי זאָגט אַז א גרויסע פראָצענט פון די וועלכע ווערן יעצט אינפעקטירט מיט די וויירוס, זענען יונגע אַמעריקאַנער וועלכע האָבן נישט געפאָלגט סאָושעל דיסטענסינג און די אַנדערע רעגולאַציעס. פאוטשי'ס וואָרענונג קומט אין א צייט וואָס די טעגליכע ציפערן פון פרישע פעלער אין אַמעריקע האָט דערגרייכט א פרישע רעקאָרד, און עטליכע סטעיטס האָבן זיך גענומען צוריק אָפשפאַרן.

פאוטשי: יונגע זענען שולדיגע


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל