אַמעריקען עירליינס האָט געמאָלדן אַז זיי וועלן אָנהייבן בוקן אינגאַנצן אָנגעפולטע פליגערס, אָנגעהויבן פון דער קומענדיגע וואָך. די שריט קומט אפילו אין א צייט וואָס אַמעריקע האָט געהאַט א רעקאָרד צאָל פרישע קאָראָנאַוויירוס פעלער אין די לעצטע טעג, אָבער אַמעריקען עירליינס גייט ווייטער מיט זייערע פלענער. אַמעריקען עירליינס האָט אָנגעוויזן אַז זיי זענען נישט די איינציגסטע צו בוקן אינגאַנצן אָנגעפולטע פליגערס, ווייל יונייטעד עירליינס בלאָקירט אויך נישט קיין שום זיצן אויף די פליגערס, און לאָזן עס ווערן אָנגעפולט.

אַמעריקען עירליינס הייבט אן אנפולן פליגערס


דורך לוח הציבורקאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל