🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט נאכט- 🌛☁️72
דינסטאג-🌤90
נאכט-☁️74
מיטוואך-🌦◀️🌦?90
דאנערשטאג-🌤◀️🌦?88
פרייטאג-🌤86
שבת- 🌤88
זונטאג -🌦?88
מאנטאג-🌤86

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט נאכט- 🌛☁️68
דינסטאג-🌤◀️🌦??88
נאכט-⛈?68
מיטוואך-🌦◀️🌦?87
דאנערשטאג-🌤◀️🌦?83
פרייטאג-🌤83
שבת- 🌤85
זונטאג -🌦?86
מאנטאג-🌤85

🌐 לעיקוואָוד און טאמס ריווער

היינט נאכט- 🌛☁️68
דינסטאג-🌤90
נאכט-⛈?70
מיטוואך-🌦?88
דאנערשטאג-🌤◀️🌦??86
פרייטאג-🌤88
שבת- 🌤88
זונטאג -🌦?88
מאנטאג-🌤88


א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל