א פרישע אויפדעקונג צייגט, אַז אַטוירני דזשענעראַל וויליאַם באַר האָט באַזייטיגט דעם פעדעראַלן פראַסעקיוטער דזשעפרי בערמאן, אין פאַרבינדונג מיט די קאָראָנאַ צוימונגען אין ניו יאָרק סיטי. קוועלער זאָגן אַז א טאָג בעפאָר בערמאן איז אויפגעזאָגט געוואָרן, האָט ער נישט געוואָלט אונטערשרייבן א בריוו וואָס די יוסטיץ דעּפאַרטמענט האָט צוזאַמגעשטעלט, צו פאַרדאַמען ניו יאָרק סיטי מעיאָר דעבלאַזיאָ. אינעם בריוו וואָלט די יוסטיץ דעּפאַרטמענט פאַרדאַמט דעבלאַזיאָ פאַר'ן אינפאָרסירן שטרענגע צוימונגען קעגן רעליגיעזע פאַרזאַמלונגען און ערלויבן פראָטעסטן די פאָליציי, און ווייל בערמאן האָט עס נישט געוואָלט אונטערשרייבן, האָט באַרר באַשלאָסן אַז בערמאן דאַרף ווערן אַרויסגעוואָרפן.

וואשינגטאן פאליטיק ארום דעבלאזיא
דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל