צפון קאָרעאַ האָט געלאָזט הערן א פרישע גאָר ווילדע סטראַשע, אין וועלכע זיי האָבן געוואָרנט אַז זיי וועלן דורכפירן עּפעס אַן אַפעראַציע וואָס וועט פירן צו די פאַרניכטונג פון אַמעריקע. די סטעיטמענט איז אַרויסגעקומען דורך צפון קאָרעאַ'ס אַמבאַסאַדע אין מאָסקווע, אין עהרע פון אָפצייכענען די זיבעציגסטע יאָרטאָג פון די מלחמה צווישן די צוויי קאָרעאַס וואָס איז פאַקטיש קיינמאָל נישט געקומען צו אַן ענדע. די פרישע שאַרפע סטראַשע קומט אין דירעקטע רעאַקציע צו דעם וואָס עס זענען לעצטנס פאַרשאַרפט געוואָרן די באַציאונגען צווישן צפון און דרום קאָרעאַ.

צפון קארעא וויל פארניכטן אמעריקע


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל