🌐 ניו יאָרק סיטי
היינט נאכט-☁️68
פרייטאג-🌤,🌦?82
צונאכט-⛈?68
שבת- 🌤,🌦?85
מוצש״ק- 🌧?70
זונטאג -🌤,🌦?85
מאנטאג-🌤,🌦?88
דינסטאג-🌤90
מיטוואך-🌤90 דאנערשטאג-🌤88

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט נאכט-☁️63
פרייטאג-🌤,🌦?82
צונאכט-⛈?63
שבת- 🌤,🌦82
מוצש״ק- 🌧?66
זונטאג -🌤,🌦85
מאנטאג-🌤,🌦?88
דינסטאג-🌤88
מיטוואך-🌤88
דאנערשטאג-🌤85

🌐 לעיקוואָוד און טאמס ריווער

היינט נאכט-☁️63
פרייטאג-🌦?80
צונאכט-⛈??65
שבת- 🌤◀️🌦?85
מוצש״ק- 🌧66
זונטאג -🌤◀️🌦??83
מאנטאג-🌤◀️🌦?86
דינסטאג-🌦?90
מיטוואך-🌦?88
דאנערשטאג-🌦?88א ? מיינט אז עס איז ווייניגער ווי 50% מעגליך.

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל