סעקרעטערי אָוו סטעיט מייק פאמפעיא האָט געמאָלדן, אַז אַמעריקע האָט אַרויפגעשטעלט סאַנקציעס אויף די קאַּפיטאַנען פון די פינף איראַנער שיפן וועלכע האָבן געברענגט אויל קיין ווענעזועלע. די איראַנער רעגירונג האָט מיט עטליכע וואָכן צוריק געליפערט 5.1 מיליאָן פעסלעך אויל און גאַזאָלין קיין ווענעזועלע, און האָט איגנאָרירט אַמעריקאַנער וואָרענונגען אַז די שיפן וועלן בלאָקירט ווערן. סעקרעטערי אָוו סטעיט פאמפעיא זאָגט אַז אַמעריקע האָט אידענטיפיצירט די איראַנער קאַּפיטאַנען וואָס האָבן קאָנטראָלירט די פינף שיפן, און זיי זענען געשטעלט געוואָרן אונטער שווערע סאַנקציעס.

סאנקציעס אויף איראן קאפיטאנען


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל