אַן אַנאָנימע גרופע העקערס האָבן פובליצירט הונדערטער טויזנטער פיילס פון פאָליציי דעפאַרטמענטס און עף-בי-איי אָפיסעס איבער'ן לאַנד. די העקערס האָבן א נאָמען געגעבן פאַר זייער העקעריי "בלו ליעקס", און זיי האָבן דאָס אַרויסגעשטעלט אָנליין אַז מענטשן זאָלן קענען נאָכזוכן און ליינען די דאָקומענטן, ענליך צו "וויקיליעקס". אַלעס אינאיינעם באַשטייט די אינפאָרמאַציע פון פיילס פון מער ווי 200 פאָליציי דעפאַרטמענטס און עף-בי-איי אָפיסעס, און עס ליגט אינמיטן אויך וואַרשיינליך סענסיטיווע אינפאָרמאַציע.

מאסיווע העק אויף עף-בי-איי


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל