א פרישע אויפדעקונג צייגט אַז פרעזידענט טראָמפ וויל געוואויר ווערן ווער עס האָט אַרויסגעגעבן פאַר די מידיאַ אַז ער איז באַהאַלטן געוואָרן אינעם בונקער עטליכע וואָכן צוריק דורכאויס איינע פון די פראטעסטן פראָטעסטן פארענט פונעם ווייסן הויז. לויט'ן באַריכט האָט דער פרעזידענט שטאַרק געברויזט אַז די דעטאַלן האָבן ארויסגעליעקט צו די מידיאַ, און ער זאָגט אַז די מידיאַ קען קיינמאָל נישט באַריכטן גוטע נייעס איבער אים. טראָמפ האָט געזאָגט פאַר זיינע נאָנטע, אַז ער וויל דערגיין ווער עס האָט אַרויסגעגעבן די דעטאַלן פאַר די מידיאַ, און ער וויל יענעם אָנקלאָגן אין געריכט.

עס איז איראניש אנצומערקן אז אפילו די דאזיגע נייעס איז גע'ליעקט געווארן צו די פרעסע...


דורך לוח הציבור


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל