דורך מ. פרייליך

מעיאר ביל דעבלאַזיאָו האָט באשטעטיגט דאנערשטאג אז ניו יארק סיטי וועט ארייגיין אין דער צווייטער פאזע פון ווידערעפונונג מאנטאג (יוני 22).

פאַזע 2, ערלויבט די עפונונג פון דרויסענדיגע רעסטוראנטן און שענק (בּאַרס), איין מענטש אויפאמאל ביי האָר סאַלאָנס און באַרבער-שאפּס און מער אפיס באזירטע דזשאבּס. די אַלע געשעפטן קענען נאר האבן האלב פון די געווענטליכע צאל פון ארבעטערס, און ווי פארשטענדליך וועט עס מוזן ארבעטן לויט די ניו יארק סיטי געזעצן, ווי סאָשעל דיסטעסינג און טראגן א פנים-צודעק (מאסקעס).

פונקט ווי דרויסענדיגע רעסטוראנטן עפענען זיך אין ניו יארק סיטי מאנטאג, האט דעבלאזיאו געלאזט הערן אז די פלעי-גראַונדס וועלן אויך געעפענט ווערן. שטאט איינגעשטעלטע וועלן זיכער מאכן אז מען האלט איין די סאשעל דיסטעסינג רעגולאציעס אין פארטיילן מאסקעס .

ספאָרטס, ווי בעסקעט-באָל, פוטבאָל, סאָפטבאַלל און סאַקער בלייבן פארבאטן אין פאַזע 2.

דעבלאַזיאָ זאָגט, אַז ביז 300,000 מענטשן וועלן דערוואַרטן צוריקצוגיין צו דער אַרבעט אין פאַזע 2.

מעיאר: ניו יארק סיטי וועט אריינקומען אין די קומענדיגע פאזע פון ווידערעפונונג מאנטאג

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל