סיאטעל מעיאר דזשעני דורקאן האט ענדליך מאנטאג געמאלדן, אז די אויטאריטעטן וועלן נעמען שריט אינגאנצן אויפצולעזן די "קעפיטאל היל אטאנעמעס זאנע" וואס פראטעסטירער האלטן דאס שוין אקופירט פאר בערך צוויי וואכן און האבן עס דערקלערט אלס זייער זעלבסטשטענדיגע זאנע. מעיאר דורקאן זאגט אז מען וועט עס אויפלעזן צוליב א סעריע שיסערייען וואס האבן פאסירט אינעווייניג אין די זאנע. דורקאן האט פארדאמט די שיסערייען און געזאגט אז די זאכן טוען אוועקנעמען די קאנצענטרירונג פון פרידליכע פראטעסטן און פון די באוועגונג פאר פאזיטיווע טויש איבער'ן לאַנד.

סיאטעל וועט צענעמען זאנע


דורך לוח הציבור

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל