ניו יארק סיטי וועטער

שטאטישע שולעס געשלאסן אין פארערגערונג פון וויירוס עמוירדזשענסי צושטאנד; פּראצענט ראטעס געשניטן צו זערא

דורך: די צייטונג

אמעריקע איז פארכאפּט געווארן אין א פּאניק אטמאספערע פון דעם "קאוויד-19" וויירוס, און צוביסלעך האט מען דערקלערט עמורדזשענסי צושטאנדן איבער'ן לאנד, אריינגערעכנט א פארבאט אויף גרעסערע פארזאמלונגען וואו מען קען זיך איבערנעמען דעם וויירוס, און עס האט אויך דערגרייכט צו א מצב אז מען פארארדענט צו שליסן די שולעס.

פּרעזידענט טראמפּ האט פרייטאג אין א פּרעסע קאנפערענץ געמאלדן א נאציאנאלן עמוירדזשענסי צושטאנד וואס גיט פאר'ן פּרעזידענט אויסערגעווענליכע מאכט, און עפענט אויך די פעדעראלע קאסע אז מען קען שוין צושטעלן א 50 ביליאן דאלאר הילף צו פארלייכטערן דעם מצב. מען האט אויך געזען א זעלטענע קאאפּעראציע צווישן די טראמפּ אדמיניסטראציע און די רעפּובליקאנער קאנגרעסיאנאלע פירערשאפט מיט די דעמאקראטישע פירערשאפט, וואס איז באגריסט געווארן ווי א באווייז אז אין א פאל פון א נאציאנאלן קריזיס, קען מען לייגן פּאליטישע דיפערענצן אויף א זייט צו אדרעסירן דעם קריזיס.

זונטאג האט פעדעראל רעזערוו פארזיצער דזשעראם פאועל געמאלדן אז מען שניידט די פּראצענט ראטעס ביז כמעט זערא, צו ראטעווען אמעריקע פון א רעסעסיע, ווען מען זעט די עקאנאמישע אויפטרייסלונג און חורבן צוליב דעם וויירוס פּאנדעמיק.

ווען דער פרעזידענט האט געמאלדן די עמורדזשענסי שריט, האט דאס געהאלפן ארויפטרייבן דעם סטאק מארקעט פרייטאג, ווען מען האט געזען אז דער פרעזידענט הויבט אן אנערקענען דעם קריזיס, און דער פרישער שריט פון פאועל וועט אויך העלפן בארואיגן דעם מצב.

פּרעזידענט טראמפּ אליין האט אויך גענומען דעם וויירוס טעסט וואס ער איז דורכגעגאנגען, נאכדעם ווי עס איז באקאנט געווארן אז דער צייטווייליגער אמבאסאדאר פון בראזיל קיין אמעריקע, נעסטאר פארסטער וועלכער איז געזעצן ביים טיש פון פּרעזידענט טראמפּ פאריגן מוצ"ש ביי א דינער אינעם פּרעזידענט'ס רעזארט אין פלארידא, ליידט פון דעם וויירוס. ער איז דער דריטער מענטש וואס האט באזוכט טראמפּ יענעם וויקענד וועלכער האט דעם וויירוס, איז מען נאטורליך געווען באזארגט צי דער פּרעזידענט אליין האט זיך איבערגענומען דעם וויירוס, און דער פּרעזידענט איז דורכגעגאנגען דעם טעסט.
דער מעיאר פון מיאמי פרענציס סוארעז איז אויך געווען ביי א צוזאמקונפט אין מאר-א-לאגא-, פלארידא, וואו ער האט זיך איבערגענומען דעם וויירוס פון א בראזיליאנער רעגירונג באאמטן און ער האט זיך געמוזט אפּזונדערן ווען מען האט געפינען אויך ביי אים דעם וויירוס.

א הויכער באאמטער פון אוסטראליע האט אויך באקומען א פּאזיטיוון טעסט רעזולטאט עטליכע טעג נאכ'ן טרעפן זיך מיט אטוירני דזשענעראל באר אין וואשינגטאן.

דאס ווייזט ווי שנעל און אומגעראכטן דער וויירוס קען זיך פארשפּרייטן, און כאטש עס איז נישט שעדליך אין רובא דרובא טיילן פון די באפעלקערונג, איבערהויפּט ביי די יונגע מענטשן ווען עס קען שנעל פארבייגיין, פאדערט זיך אבער דראסטישע שריט דאס אפּצושטעלן, עס זאל זיך נישט אויסשפּרייטן, און מען זעט אזעלכע שריט איבער די וועלט, ווי צ.ב.ש. דייטשלאנד האט געשלאסן אירע גרעניצן מיט 5 פון די 9 לענדער מיט וועמען זי גרעניצט זיך. שפּאניע האט אויך אפּגעשלאסן דאס לאנד, און אין איטאליע איז זונטאג געווען דער ערגסטער טאג ווען עס איז צוגעקומען נאך 368 טויטפאלן, ברענגענדיג דעם סך הכל צו 1,809 פאטאליטעטן און דאס לאנד איז דערווייל פארשלאסן צו די איבריגע וועלט.

אין אמעריקע, האט דער פּרעזידענט שטרענגער געמאכט די רייזע צוימונגען אז אפילו פּאסאזשירן וואס קומען צוריק פון ענגלאנד און אירלאנד וועלן אויך דארפן דורכגיין די געזונטהייט קאנטראלן. עס איז געווען א כאאס צושטאנד אין די עירפּארטס וואו מען קען אונטערזוכט ווערן פאר'ן וויירוס אז א סאך מענטשן האבן געמוזט שטיין פיר שעה אדער אפילו נאך לענגער אין די לאנגע רייעס ביז זיי האבן געקענט דורכגיין אלע קאנטראלן און "באפרייט ווערן" אריינצוקומען אין לאנד.
מען האט באשטעטיגט בלויז 13 עירפּארטס וואו די באאמטע קוקן נאך די מעדיצינישע היסטאריעס פון די מענטשן, מען באקוקט צי זיי האבן סימפּטאמען וואס קען זיין פון דעם וויירוס און מען זאגט אן פאר די מענטשן זיך זעלבסט צו איזאלירן אויף צוויי וואכן.

מען האט אנגעוויזן אז גענוי די מיטלען מיט וואס מען וויל פארמיידן אז מענטשן זאלן זיך איבערנעמען דעם וויירוס שאפט אומשטענדן אז עס זאל זיך יא קענען פארשפּרייטן ווען די זאלן זענען איבערגעפולט און מענטשן שטייען ממש איינער נעבן דעם אנדערן און מען רעדט איינער צום צווייטן אין צונויפגעקוועטשטע רייעס, וואס אויב עמיצער האט שוין יא געכאפּט דעם וויירוס און ווייזט נאכנישט קיין סימפּטאמען, קען דאס דורך די לאנגע רייעס פארשפּרייט ווערן צו אומצאליגע אנדערע מענטשן ח"ו!

די מעיאר פון שיקאגא, לארי לייטפוט האט זיך באקלאגט זונטאג ביי א פּרעסע קאנפערענץ אין עירפּארט ווי אזוי די אומשטענדן גייען קעגן די פעדעראלע ווארענונגען! און דאס קען נישט זיין אננעמבאר!!!

אויסערדעם איז געווארן א געפערליכער מצב אין ארץ ישראל צוליב אויסערגעווענליכע שטרענגע פארארדענונגען אויף רייזענדע און פארלאנגען אפצושפארן ישיבות און נישט לאזן דאווענען מיט א גרעסערן מנין, און מען לאזט אויך נישט קיין "געהעריגע" חתונה שמחות.

אין ניו יארק, האט גאווערנאר קאומא דערקלערט אן עמורדזשענסי צושטאנד פאר די סטעיט און מעיאר דיבלאזיא האט דאס זעלבע געטאן פאר די שטאט, פרייטאג. פארזאמלונגען מוזן זיין אויף ווינציגער פון 500 מענטשן, און אין קלענערע זאלן מוז עס רעדוצירט ווערן צו העלפט פונעם ערלויבטן מאקסימום.

סיי קאומא און אויך דיבלאזיא האבן אבער ארויסגעשטעלט א ווידערשטאנד, נישט צו שליסן די פּובליק סקולס אין די שטאט ניו יארק, וואס איז דער גרעסטער פּובליק סקול סיסטעם אין אמעריקע. ווי מיר האבן שוין עטליכע מאל באריכטעט, האט דיבלאזיא גע'טענה'ט אז שליסן די סקולס וועט זיין מער שעדליך ווי הילפבאר, איבערהויפּט איבער די פראגע וואס מען וועט טוען מיט די קינדער? און וואס וועט זיין מיט די עלטערן וועלכע דארפן גיין ארבעטן ווען פּלוצלינג וועלן זיי מוזן בלייבן אינדערהיים מיט די קינדער? אויך איז א פראגע וואס א סאך קינדער זענען אנגעוויזן אויף די פרייע פרישטאג און מיטאגס וואס זיי באקומען אין די שולעס, און די עלטערן קענען זיך נישט ערלויבן די אלע מאלצייטן, אין א סאך פאלן.

דער פּראבלעם איז נאך ערגער געווארן צוליב א פּאניק אטמאספערע וואס האט באהערשט גרויסע טיילן פון פאלק, אז מען איז געלאפן אין די געשעפטן אויסליידיגן די פּאליצעס, אנזאמלענדיג זיך גענוג און מער ווי גענוג אויף לאנגע חדשים, ווען טייל מענטשן זענען דערשראקן אז מען וועט "אפּשפּארן דאס לאנד" און קיינער וועט נישט טארן ארויסגיין פונדערהיים, מען וועט נישט טארן גיין אין די געשעפטן, עס וועט נישט זיין קיין טראק דרייווערס וואס וועלן ברענגען פרישע סחורה, א.א.וו., ממילא האט מען געזען לאנגע רייעס ביי א סאך סופּערמארקעטס, וואס דאס אליין האט אויך געמאכט מער פּאניק אטמאספערע ווען מענטשן טראכטן ביי זיך, אפשר דארף מען טאקע גיין איינקויפן?

מען זעט מענטשן שלעפּן קעיסעס פון גרויסע פלעשער וואסער, כאילו זיי האלטן אז די סינקס וועלן אויפהערן ארבעטן...
ווען עס הערשט א פּאניק אטמאספערע, איז זייער שווער אדער אפילו אוממעגליך צו פּרובירן רעדן "שכל'דיג" צו די מענטשן אז זיי זאלן נישט זיין אזוי איבערגעטריבן דערשראקן איבער'ן מצב.

---
                       
מען האט אנגעהויבן שליסן שולעס איבער'ן לאנד. סאוט קאראליינע האט געשלאסן אלע פּובליק סקולס ביז ענדע מערץ אויף א מינימום.

דער דרוק האט זיך פארשטארקט אין ניו יארק, ווען מערערע פּאליטישאנס האבן פארלאנגט אז מען זאל שליסן די סקולס. די "טיטשערס יוניאן" האט עס אויך שטרענג פארלאנגט, און עווענטועל האבן דער גאווערנאר און דער מעיאר איינגעזען אז מען קען נישט גיין קעגן דעם ווינט, ווייל פאקטיש קען מען דאך נישט אויסשליסן אז עס איז טאקע א מעגליכע סכנה ווען מענטשן זיצן אינאיינעם אין די קלאסן און מען שפּילט זיך אינאיינעם ווען מען זעט אז אפילו אין ספּארטס האבן זיך שוין אויך שפּילער איבערגענומען איינער פון אנדערן און מען האט אפּגעשטעלט די ארגאניזירטע ספּארטס פארמעסטן אויף דערווייל.

גאווערנאר קאומא האט זונטאג געמאלדן אז די שולעס וועלן געשלאסן ווערן אין די שטאט ניו יארק, ווי אויך אין לאנג איילאנד און וועסטשעסטער קאונטי. אין נעסאוט קאונטי, לאנג איילאנד, וועלן פון מאנטאג געשלאסן זיין אלע פּובליק און פּריוואטע שולעס (אריינגערעכנט מוסדות התורה) לויט די מעלדונג פון קאונטי עקזעקוטיוו לארא קוראן.
קאנעטיקוט גאווערנאר נעד לאמאנט האט זונטאג געמאלדן אז אלע פּובליק סקולס וועלן געשלאסן ווערן דינסטאג ביז ווייניגסטנס מערץ 31.

ניו דזשוירזי גאווערנאר פיליפּ מורפי האט זונטאג געמאלדן אז ער האלט ביים שליסן אלע סקולס אין די גאנצע סטעיט.
מעיאר דיבלאזיא האט געמאלדן אז שוין מאנטאג ווערן געשלאסן אלע פּובליק סקולס אין די שטאט, וואס מיינט 1,800 שולעס מיט איבער 1.1 מיליאן קינדער. דער סיסטעם האט 75,000 לערערס און איבער א מיליאן עלטערן. עס וועט זיין געשלאסן ווייניגסטענס ביז פּסח און פילייכט ביז צום ענדע פונעם שולע יאר אין יוני.

דער גאווערנאר האט פארארדענט אז די שטאט זאל צושטעלן די פרייע מאלצייטן פאר די קינדער וואס נויטיגן זיך אין דעם, און דער מעיאר האט מודה געווען אז די שטאט איז נאכנישט גרייט אויף דעם איבערדרייעניש וואס קומט פון דעם געצווינגענעם אפּשליסונג.

אלס איין ביישפּיל, האט דער ניו יארקער פּובליק סקול סיסטעם 114,000 "היימלאזע" קינדער, וואס מיינט זייערע פאמיליעס וואוינען נישט אין קיין געהעריגע דירות. דאס איז מער ווי דער גאנצער סקול סיסטעם אין א דורכשניטליכע קליינע שטאט אין אמעריקע!

אפילו אויב בלויז העלפט פון די קינדער קומען אין די שולע, וואלט דער ניו יארקער דיסטריקט נאך אלץ גרעסער געווען פון יעדן אנדערן דיסטריקט אין אמעריקע מיט'ן אויסנאם פון לאס אנדזשעלעס. אזוי גרויס איז דער ניו יארקער סקול סיסטעם, און אזוי גרויס וועט זיין די קאפּ ווייטאג ווען מען האט עס איצט אזוי פּלוצלינג געמוזט שליסן. (אגב, האט דער לאס אנדזשעלעס סיסטעם געמאלדן פרייטאג אז אירע שולעס וועלן געשלאסן ווערן אויף ווייניגסטנס צוויי וואכן.)
געזונטהייט עקספּערטן זענען איינשטימיג אז שליסן שולעס אדער אנדערע פּלעצער מוז אנהאלטן ווילאנג דער וויירוס ווערט נישט אונטערדרוקט, וואס קען דויערן חדשים, און ווען סטודענטן וועלן זיך צוזאמקומען אין הייזער אדער אנדערע פּלעצער, מינימיזירט דאס די ווירקזאמקייט פון די געשלאסענע שולעס. מעיאר דיבלאזיא האט זייער אויפריכטיג באמערקט, אז מען קען נישט איבערצייגן שולע קינדער זיך נישט צוזאמצוקומען.
                        
---

ארום 20 פּראצענט פון די קינדער האבן "ספּעציעלע געברויכן" און א סאך פון זיי קענען נישט באקומען די ספּעציעלע באדינונגען אינדערהיים. וואס וועט מען טוען מיט זיי?
עטליכע שולעס וועלן בלייבן אפען אז מען זאל דארטן איינפעדימען שטודיעס מיט וואס די קינדער זאלן קענען מיטהאלטן פונדערהיים דורך עלעקטראנישע אדער טעלעפאנישע מיטלען. מען וועט לייען לעפּטאפּס פאר קינדער וואס האבן נישט קיין קאמפּיוטערס, אבער מען פארשטייט אליין אז דאס וועט גאר ווייניג בייהילפיג זיין. א צעטראגענער מעיאר דיבלאזיא האט אויפריכטיג געזאגט: דאס איז נישט עפּעס וואס איך וואלט מיר פארגעשטעלט אין א מיליאן יאר אז איך זאל דארפן טוען. עס איז אן אויסערגעווענליכער ווייטאגליכער מאמענט פאר די שטאטישע שולעס.
                     
---

א באזונדערע פראגע איז, צי די אידישע מוסדות והחינוך וועלן קענען בלייבן אפען, ווייל אויב די פּובליק סקולס זענען געשלאסן, וועט דאך נישט זיין צוגעשטעלט די באסעס וואס קומען פון די באורד אוו עדיוקעישאן.

די רבנים און די מנהלים פון די מוסדות החינוך האבן זונטאג קאנפערירט ווי אזוי צו אדרעסירן דעם וויירוס קריזיס, נאכדעם ווי מען האט אנגענומען פארשידענע באווארענונגען אין די בתי מדרשים צו פארמינערן א פארשפּרייטונג פון דעם וויירוס, און איבעראל האט מען געבעטן און געווארנט אויסצופאלגן די רעגירונג פארשריפטן איבער נקיות, איבער פארזיכטיג זיין מיט די ריינקייט, וואשן און זייפן זיך די הענט, און עלטערע מענטשן אדער מענטשן וואס האבן געזונטהייט פּראבלעמען זאלן אוועקשטיין פון עפנטליכע פּלעצער.

דאס זעלבע קען מען נישט גענוג ווארענען אז אויב עמיצער שפּירט זיך נישט הונדערט פּראצענט אין ארדענונג, זאל מען זיצן אינדערהיים! מען זאל נישט שטעלן אין א מעגליכע סכנה אנדערע מענטשן. מען זאל איבערווארטן ביז מען וועט זיך נאכאמאל גוט שפּירן, און דאן ווייטער ארויסגיין אנקערן זיך מיט די געזעלשאפט.

זייער א סאך מענטשן האבן שוין אוודאי באקומען דעם וויירוס און עס וועט דורכגיין ביי זיי ווי א מילדע פארקילונג, מען דארף אפילו נישט לויפן בעטן אזא טעסט סיידן מען שפּירט זיך ערנסט נישט-געזונט. מען דארף אבער חייש זיין, און מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף זאל מען פארהיטן ווערן פון אלע מחלות, און די אידן וואס דארפן עס, זאלן געהאלפן ווערן מיט א רפואה שלימה במהרה.


ווי איז דאס געשעהן?
זעה Washington, DC, USA אויף גוגל מעפס

אלע לעבעלס

5-דזשי א בליק א שמייכל אבאמאקעיר אבדול גהאני באראדער אבדול פאטאח על-סיסי אבדולא יאמין אבו סאאיף אבות ובנים אביגדור ליבערמאן אברהם מרדכי מלאך אגודת ישראל אגריקולטור אדאלף היטלער אהייא אהרן בנציון ווידער או. דזשי. בי. עי או.דזשעי. פּעק או.יו. אובער אוגאנדע אודיא אודע לאנדבאוער אוהורו קעניאטא אוויאציע אוזבעקיסטאן אוטיזם אויסטראליע אומאן אומאר על-ראזאז אונגארן אוקראינע אוראגוויי אורין העטש אושען אינפיניטי אזיע אזערבידזשאן אי.יו. אי.סי.בי. אי.פי.עי. איאטאלא כומעיני איבעי איבערוואג אידישע הויפן איוואנקע טראמפ איטאליע איטסונארי אנאדערא איי-אָו-עס איי.אר.עי. איי.אר.עס. אייאווע איידעהא אייווארי קאוסט אייסיס אייסלאנד אייק קאוועלאדזשע אייקיע אייראפע איירלאנד אילהאן אמאר אילינאי אילעין טשאו אימיגראציע אימעילגעיט אימעילגעיט 2.0 אימפיטשמענט אימראן קהאן אינדאנעזיע אינדיאנא אינדיע אינדיען פוינט אינטעל אינטערוויא אינטערנאַציאָנאַל אינטערנאציאנאלן ספעיס סטאנציע אינטערנעט אינטערעסאנט אינטערפאל אינסטעגראם אינפראסטרוקטור איסט ריווער איסלאמישע דזשיהאד איראן איראק איתמר גינצבורג אכמעד ראכאמי אכסאן איקבאל אל-על אלאבאמא אלאסקע אלאסקע עירליינס אלבאניע אלבערטא ניסמאן אלבערטא פודשימארי אלדזשיריע אלט-רייט אלטערנעיט סייד פארקינג אלי לארידזשאני אלי' פעלדמאן אליבאבא אלידזשיענט עיר אליווער נארט אלימלך שארף אליעזר ברלנד אלכסנדר אלכסנדר אקאסטא אלעזר יונה זילבערמאן אלען דערשאוויץ אלעקס אזאר אלעקס דזשאונס אלעקס וואן דער זעוואן אלעקסאנדער דאונער אלעקסאנדריע אקעסיע-קארטעז אלעקסיי נעוואלני אלעקסיס ציפראס אלערגיע אמאן אמאר אל-באשיר אמונה אמנעסטי אינטערנאציאנאל אמעריקע אמעריקען עירליינס אנאטאלי אנטאנאו אנאליז אנגאלע אנגעלע מערקעל אנדרעי דודא אנטאני סקאראמוטשי אנטאניא גוטערעז אנטאניא לעדעזמא אנטי-טראסט אנטיסעמעטיזם אנטיפא אנקעטע אסאסיעטעד פרעס אסטמא אסקאר לאפּעז ריווערא אפגאניסטאן אפסטעיט נ.י. אפעק אפקויפן און פאראייניגונג אפרים הערשקאוויטש אפרים שעהר אפריקע אקאיעד אולא אקלעהאמע אר.טי. אר.סי.סי.עס. אראס אגאלאראוו ארגענטינע ארטיפישעל אינטעלידזשענס ארי ווייזער אריזאנע אריטריע ארכעאלאגייע ארמעניע ארנאלד שווארצענעגער ארעגאן ארץ ישראל ארקענסא אשראף גאני באב מענענדעז באב קאורקער באבוב באהאמעס באו דיטעל באואינג באואינג 737 באזפיעד באכראין באליוויע באליסטישע וואפן באמבארדיער באן קי-מון באנק אוו אמעריקע באנקראט באסטאן גלאוב באסניע באצאלטע אנאנס באקא האראם באקסד.קאם בארא פארק באראק אבאמא בארבארא אנדערוואוד בארהאם סאליע באריס דזשאנסאן באשאר אל-אסאד באשעפעניש רעכט בודזשעט בולגאריע בורקינא פאסא בזק בי-1-בי בי-ענד-עידזש בי.בי.סי. בי.עם.דאבעליו בי.פי. ביאלאגישע וואפן ביבי נתניהו ביטקוינס ביל געיטס ביל דעבלאזיא ביל לארקין ביל קלינטאן ביל קעסידי ביל שיין בילדער בינגאו בלו ארידזשין בלוטיגע שיסעריי בלומבערג ניוז בלומינג גראוו בלומינגבורג בלעקוואטער בעדפארד סענטער בעטא אראורקע בעל התניא בעלארוס בעלגיע בעלזא בען סאס בען קארדין בען קארסן בענגלאדעש בעני גאנץ בעסט ביי בערל טויבער בערל לאזאר בערנארד ארנאלד בערני סענדערס בערקשייער בראזיל בראנקס בראק לאנג בראשית שיף ברוך גארין ברוך דיין האמת ברוס ראונער ברוקלין ברידזשגעיט בריטיש עירוועיס ברייטבארט ניוז ברייען קאלב ברייען קעמפ ברייען ראסס ברייען שאטז ברית מילה ברסלב ברעד לענדער ברעד פארסקעיל ברעט קעווענאו ברעיקינג ניוז ברעקזיט גאו דעדי גאלדמאן סאקס גאן קאנטראל גאסט עדיטאריאל גואטאמאלא גואם גוגל גוואנטאנאמע בעי גולן בערג גור גורביר גרעוואל גזירת גיוס גיבראלטאר גייקא גמליאל כ"ץ גמליאל רבינוביץ געווין ניוסאם געזונט געזעץ געזעץ ענפארסמענט געמבלינג געמיינדע גערי דוד קאהן געריכט גראפיטי גרוזיע גריכלאנד גרין ניו דיעל גרינע פארטיי גרעב גרעג עבאט גרעג פענס דאוג דוסי דאוג דזשאונס דאמיניק ראפּיני דאמיניקען רעפובליק דאן לעמאן דאן מעקגעהן דאנא ברעזיל דאנא רארבאכער דאנעלד טאסק דאנעלד טראמפ דאנעלד טראמפ דזשוניער דאנקין דאונאטס דאקא דאקומענטן דוב הייקינד דוד בירנבוים דוד גרינפעלד דוד הערש מאנדל דוד וואנונו דוד פריעדמאן דוישטע באנק דושינסקיא דזשאבס דזשאו ארפעא דזשאו בארטאן דזשאו ביידען דזשאו לאוטע דזשאו ליבערמאן דזשאו מענשין דזשאול דזשיאמברא דזשאוסעף מעקארטי דזשאוסעף פערקאוקאו דזשאיר באלסאנארא דזשאן באלטאן דזשאן בוראסאו דזשאן ברענען דזשאן דאוד דזשאן היקאנלופער דזשאן טאורי דזשאן טעילאר דזשאן טעסטער דזשאן מעקעין דזשאן עף. קענעדי דזשאן פאדעסטא דזשאן קאנינגהעם דזשאן קאניערס דזשאן קארנין דזשאן קעלי דזשאן קעסיק דזשאן קערי דזשאנאטאן פאלארד דזשאנסאן-און-דזשאנסאן דזשאסטין טרודא דזשארדזש דאבעליו בוש דזשארדזש לעטימאר דזשארדזש סאראס דזשארדזש עידזש.דאבעליו. בוש דזשארדזש פאפאדאפולוס דזשארדזשיע דזשוליאן אסאנדזש דזשוליאן קאסטרא דזשומאן וויליאמס דזשומעין וויליאמס דזשי-20 דזשי-7 דזשי.אי. דזשיבוטי דזשיל סטיין דזשים אקאסטא דזשים בריידענסטין דזשים דזשארדען דזשים דזשוסטיס דזשימי מאראלעס דזשימי קארטער דזשינע העספעל דזשעב בוש דזשעב הענסערלינג דזשעט עירוועיס דזשעט-בלו דזשעי אינסלי דזשעי סעקולא דזשעי-פי ווידיאס דזשעי.בי.פריצקער דזשעי.פי.מארגען טשעיס דזשעימס אינהאף דזשעימס אניעל דזשעימס וואוסלי דזשעימס מעטיס דזשעימס פיעלדס דזשעימס קלעפער דזשעיסאן שעיפעץ דזשעיעם דזשעיקאב זומא דזשענעט יעללען דזשענעראל מאטארס דזשעף בעזאס דזשעף מערקלי דזשעף סעשאנס דזשעף פלעיק דזשעפערי לארד דזשעפרי בערמאן דזשעקי ספּייער דזשעראד קושנער דזשעראום פאועל דזשערי בראון דזשערי נאדלער דזשערסי סיטי דזשערעמי קארבין די וואך די פיליפינען די פעד די פרשה די צייטונג די.עיטש.על די.ען.עי. דייטשלאנד דייעביטיס דייעט דייען פיינסטיין דין תורה דינא דינע פאועל דיסקרימינאציע דיען העללער דיען סקעלאס דיפלאמאטיע דיק דורבין דירות דירעגולאציע דניאל העקסטער דעב פישער דעבאטע דעוויד אורבען דעוויד איגעי דעוויד בערנהארדט דעוויד דיוק דעוויד יאנסי דעוויד שאלקין דעווין נונעז דעווין פעטריק קעלי דעיוו רייטשערד דעיוויד אייק דעיוויד סיסיליען דעיוויד קאוטער דעיוויד קאטש דעיוויד קלארק דעלאוועיר דעלטא דעלטשי ראדריגעז דעמאקראטישע פארטיי דעמיטרי מעדוועדעוו דעמיטריאס פאגורטסיז דען דאנאווען דען קאוטס דעניעל אורטעגא דעניעל נייגרא דענמארק דעפיציט דער אוצר דער בלאט דער בליץ דער וועקער דער יוד דער שטערן דעראל אייסא דר. רפאל דראגס דראון דרום אפריקע דרום דעקאטע דרום סודאן דרום קאראליינע דרום קארעא דשאן פרילי דשואיש אמעריקען העריטעדש מאנאט דשעימס קאומי דשעיסאן גאלדבלאט דשעיסאן גרינבלאט דשערי-מענדערינג האוואאי האווארד שולץ האוזינג האום דיפאו האומלענד סעקיוריטי האוערד שולץ האופ היקס האיטי האלאנד האלאקאוסט האמזא אסאמא בין לאדין האנג קאנג האנדא האנדוראס האנדל האנדל דעפיציט האני מאליקי האניוועל האפינגטאן פאוסט האקים דזשעפריס האריקעין אירמא האריקעין האזעי האריקעין הארווי האריקעין לעין האריקעין מאריא האריקעין סענדי האריקעין פלארענס הארמוז הדס גאלדפארב הואוועי הואן קארלאס ווארעלא הוליא בארגעז הומא אבאדין הונגער היידאר על אבאדי היידראזשין באמבע היימלאז הייפערלופ הילטאן הילערי קלינטאן היסטאריע הלכה המספיק העלט קעיר הענריקע פענע ניעטע העק הערטז הערי ווילסאן העשי טישלער השגחה פרטיות וואו עיר וואודי דזשאנסאן וואולקאן וואטסעפפ וואל סטריט דזשורנאל וואל סטריט מארקעט וואלגרינס וואלד פייער וואלווא וואלוטע וואלטער שאוב וואלמארט וואלן וואלקאן וואלקסוואגאן וואנג איע וואפן האנדל וואקסין ווארען באפעט וואשינגטאן די.סי. וואשינגטאן סטעיט וואשינגטאן פאוסט וויאריקע דאנסילע ווידעא וויזא וויזניץ וויי.פי.זשי. ווייאמינג ווייסע עקסטרעמיזם ווילבאור ראסס וויליאם באר וויליאם ברעדפארד וויליאמסבורג וויסנשאפט וויסקאנסין וויעטנאם וויען וויקטאר אורבאן וויקיליעקס וויקיפידיע ווירדזשין אטלאנטיק ווירדזשין איילענד ווירדזשיניע ווירטואלע רעאליטעט וולאדימיר זעלענסקי וולאדימיר פוטין וועטער וועטעראנען וועטערבאריכט וועיז וועימא וועלט האנדלס ארגאניזאציע וועלס פארגא ווענעזועלע ווענעטא וועסט נייל וויירוס וועסטשעסטער קאונטי ווערייזאן ווערמאנט ווערעזאנא בריק זאונינג זוזאנע קאפוטאווע זי.טי.אי. זימבאבווע זיקא וויירוס זמירות כאר זעלבסט-דרייוונדיגע קארס זעלבסשטענדיגקייט זעליאז אנדריוו זקני ציון פראטאקאלן זשאמאל קאשוגי זשורנאליזם חבד חברה הצלה חיזבאלע חיים דוד צוויבל חיים דייטש חיים עקשטיין חילול השם חינוך חנוכה חסד חסידות חתם סופר טאהש טאון אוו פאלם טרי טאוני בלעיר טאוני האוואטער טאזשיקסטאן טאיאטע טאליבאן טאם גערעט טאם וואולף טאם טיליס טאם מארינאו טאם סטייער טאם פערעז טאם פרייס טאם קאטאן טאם קארפער טאם שענאן טאמעס ברונעל טאמעס דינאפאלי טאמעס לאופעז פּיער טאנזאניע טאני עווערס טאני שאריס טאפאן-זי בריק טאקער קארלסאן טארא קאונאו טארגעט טארטיקוב טוויטער טוויטערשטורם טויט שטראף טויס.אר.אס טולסי גאבארד טוניזיע טוריזם טורקמעניסטאן טי.מאביל טי.עס.עי. טי.פי.פי. טייוואן טיילאנד טיים מאגאזין טים דרעיפער טים מורפי טים רייען טינא סמיט טעאדאר אלסאן טעגליכע באריכט טעד קרוז טעכנאלאגיע טעלעגראם טעלעמארקעטינג טעלעקאמיוניקאציע טענעסי טעסלא טעקס טעקסאס טעראר טעריסא מעי טערקיי טראגעדיע טראוועל טראמפ אינטערנאציאנאלע האטעל טראמפ טורעם טראמפ פאנדעישאן טראמפ-רוסלאנד סקאנדאל טראמפקעיר טראנספארטאציע טראנספלענט טראנקריפט טרעי גאודי טרעיאן ווייט טרעפיק באריכט טשאד טשאי אינגווען טשאק גרעסלי טשאק שומער טשארלי בעיקער טשארלי דענט טשארלס קאטש טשילע טשעטשניע טשעכיי י.י. דזשעיקאבסאן יאהו יאהרצייט יאווערי מוסאוויני יאיר לפיד יאן סטאלטענבערג יאפאן יאפפעד יארגעי מאסאן יהודה גרין יהושע שלמה גראס יו-טוב יו.עס. ארמיי יו.עס. מעיל יו.עס. נעווי יו.עס. עיר פארס יו.עס. פאוסטעל סערוויסעס יו.עס. קאוסט גארד יו.עס.עם.סי.עי. יו.עף.או. יו.פי.עס. יואל אשר לאבין יואל זילבער יואל ראטה יוטא יולעט פעקערד יום העצמאות יום כיפור יונה כהן יוני הייקינד יוניאנס יונייטעד מאנרא יונייטעד נעישאנס יונייטעד עירליינס יונתן שווארטץ יוסאף טשאהאד יוסטיץ דעפארטמענט יוסי געשטעטנער יוסף שמעון בלייער יורא יושע לאווי יחזקאל משה מתתיהו מלכה יסודות יעדאניס ראדריגאז יעוועטע קלארק יעקב ליצמאן יעקב משה גאנץ יעקב משה טווערסקי יעקב נפתלי ראזענבערג יעקב שוואקי יצחק אולמאן יקותיאל אלימלך פריעדמאן ירדן ירושלים ירושלים אנערקענונג ישי פארגעס ישי שאלאמאן ישראל בער שטיין ישראל היום ישראל כ"ץ ישראל כץ כאמאס כאסאן נאסראלא כאסאן רוכאני כאסני מובאראק כואן ארלאנדא הערנענדעז כואן גואידא כותל המערבי כינע כעמישע וואפן כפרות כפת ברזל‎ כשרות לאאס לאורע אינגרעם לאטארי לאטוויע לאמאר אלעקסאנדער לאמבארדי לאנג איילענד לאקהיד מארטין לארי לייטפוט לבנון לג בעומר להתחזק לואיזיאנא לואיזשי די מאיע לואיס סעפולוועדא לואיס פאראקאן לואיס פערדינאנד דעסטאושעס לוטער סטרענדזש לוי מאיער לוי סענדערס לופטהאנזא לוקסעמבורג לי הארווי אסוואלד ליאפאלדע לאפעז ליביע ליו בארלעטא ליזשיאנעירס ליטע ליטעראטור לייאן עיר לייוו לינדזי גרעהעם לינק'ד-אין ליסע מורקאוסקי ליענדרא ענגליש ליפט ליקוי חמה תשע"ז לעבנסשטייגער לעגאלענד לעטישע דזשעימס לעיקוואד לעפטאפ פארבאט לערי קאדלאו מאד-סליידס מאדנע מאהאטיר מוכאמעד מאונט סיני העלט סיסטעם מאטעא סאלוויני מאטעאס מאראוויטסקי מאיר בן-שבת מאיר לאבין מאכמוד אכמעדינעזשאד מאלאזיע מאלדיוואס מאלטא מאלי מאליסא מארק וויוועריטא מאלקאלם טורנבאל מאמענט מאגאזין מאן דזשי-אין מאנהעטן מאנופעקטשורינג מאנטענא מאנטענעגרא מאנטריאל מאניועל לאופעז אובראדור מאניס שעהר מאנסי מאסאטשוסעטס מאסוד בארזאני מאפע מאקסין וואטערס מאקעדאניע מאראטאן מאראקא מארגען סטענלי מארטי גאלדען מארטי וואלש מארטין שולץ מארטין שקרעלי מאריא בוטינא מאריאנא ראזשאוי מארין לא-פען מארק ווארנער מארק זאקערבערג מארק לעווין מארק מעדאוס מארק קארעלא מארקא רוביא מארשאל איילענדס מוזיק מוטה פראנק מוכאמאד אבאס מוכאמעד בין סאלמאן מוכאמעד זשאוואד זאריף מוכאמעד מורסי מוכאמעד נאאור מון דזשי-אין מונקאטש מוסד אמרי שפר מוסטאפא מעטבאולי מוסלעמענער מוסר מוקטאדא על-סאדר מורסא מזל טוב מיאנמאר מיגועל דיאז-קאנאל מידיא ליעקס מיזורי מיזעלס מיט ראמני מיטל מזרח מיטש מעקאנעל מייק דובקע מייק לי מייק פאמפעיא מייק פענס מייק ראדזשערס מייקל בלומבערג מייקל גרים מייקל האראוויץ מייקל כהן מייקל סאסמאן מייקל פלין מייקראניזיע מייקראסאפט מיכאאיל סאקאשווילי מיליטער מינעסאטע מיסיסיפי מיק מולוועיני מירון מישאל אואון מישאל טעמער מישיגען מישעל באומען מנשה ישראל רייזמאַן מעדיקעיד מעדעצין מעוולאט קאוואסוגלא מעט בעווין מעט גאועטז מעט וויטעיקער מעט-לייף מעטיו היימבאך מעטיו לעסער מעטעאס מאראוויצקי מעין מעיסיס מעלאניע טראמפ מענטל העלט מענטשן רעכט מענינדזשייטיס מעקסיקא מעקסיקאנער וואנט מערב ווירדזשיניע מערילאנד מעריסט מעריק מעשיות מקומות הקדושים מרדכי שיף משביע משה דוד נידערמאן משה ליאון משה נחום קרויס משה רוטברג משה שטערנבוך נ.י. אסעמבלי נ.י. נ.דזש. פארט אויטאריטי נ.י. סיטי קאונסיל נ.י. סענאט נ.י. פּרעסביטעריען נאווארטיס נאטא נאטאלי וועסעלניטסקאיא נאסא נאפטא נאקיע נארוועגיע נארטוועסט עירליינס נדבורנא נוארק נוקלעארע וואפן נח דיער נטורי קרתא ניאגרא פאללס נידיא וועלאסקועז ניו דזשערסי ניו העמפשער ניו זילאנד ניו יארק טיימס ניו יארק סטעיט ניו יארק סיטי ניו יארק פאוסט ניו מעקסיקא ניטא לאווי ניידזשיריע ניידזשעל פאראדזש ניידזשער ניין עלעווען אטאקע נייע בוך נייעס בלעטלעך ניעל גורסאטש ניק עירס ניקאול מאליאטאקיס ניקאל פאשיניאן ניקאלעס מאדורע ניקאלעס סארקאזי ניקאלעס קרוז ניקאראגווא ניקי העילי ניקלשבורג נעבראסקע נעוואדא נעט נוטראליטי נעטפליקס נענסי פעלאוסי נעפאל נעראנדרא מאודי נעשאנאל ענקווייערער נעשאנעל גארד נפתלי בענעט נפתלי מאסטער נתן אייזיקסאן סאאד הארירי סאדיק קהאן סאודי אראביע סאוט טשיינע סי סאוטוועסט עירליינס סאולי ניניסטאו סאטמאר סאל אלבאניז סאלווא קיער סאלוואדאר סאלוואדאר נאסראלא סאלמאנעלא סאמאליע סאמי אנאן סאן דיאגא סאן פראנציסקא סאני סאנקטוארי שטאט סאנקציעס סאשעל מידיא סודאן סוואזילאנד סוזען קאלינס סוזען רייס סוכות סונדאר פיטשאי סועז קאנאל סופרים קאורט סוקאי סטאניסלאוו יעזשעוו סטארבאקס סטוארט לופטפעלד סטיוו בענאן סטיוו דעינס סטיוו מענוטשין סטיוו ניוהאוז סטיוו סקאלייס סטיוו קינג סטיווען מיללער סטיווען סארענסען סטיווען פעדדאק סטעטן איילענד סטעיט דעפארטמענט סטעיסי אבראמס סטענלי מעקקריסטאל סטעפאניע מיינער סטרייק סי.איי.עי. סי.בי.עס. סי.די.סי. סי.ווי.עס. סי.ען.ען. סי.עס.איי.עס. סי.עס.עקס. סי.עף.פי.בי. סיטגאו סיטי בייק סייבער אטאקע סייבער סעקיוריטי סייפולאו סייפאוו סייפרוס סילוועסטער טורנער סינגאפאור סינגאפאור עירליינס סינטיע ניקסאן סיערע ליאון סיקרעט סערוויס סיר סיריע סלאוואניע סלאוואקיי סנעפ סעבעסטשען גארקע סעבעסטשען קורטז סעווען ספרינגס סעווען עלעווען סעט מאולטאן סעט ריטש סעלי יעיטס סעם קלאוויס סעמסאנג סערא האקעבי סאנדערס סערביע סערגיא מאטארעלא סערגעי גארקאוו סערגעי דעבקייעוו סערגעי לאווראוו סערגעי קיסליאק סערגעי ריאבקאוו סערזש סארזשיאן סעריל ראמאפוסא ספארטס ספייגעיט ספינקא ספיריט עירליינס ספעיס עקס ספעיס פארס ספערן ספרינט סקאט גערעט סקאט וואלקער סקאט מאריסאן סקאט סטרינגער סקאט פרואיט סקאטלאנד סקאנדאל סקווירא סקול באס סרי לאנקא עבאלע וויירוס עבי האנטסמאן עגיפטן עגיפטן-עיר עד גילעספי עד דעי עד ראויס עדווארד סנאודען עדווארד פילליפ עדווארד ראיס עדעם סמיט עדעם שיף עזרא קאהן-וואטניק עטיאפיע עטנע עי-321-על-אר עי.בי.סי. עי.די.פי. עי.טי. ענד טי. עי.סי.על.יו. עי.על.עס. עיטש.אר. מעקמעסטער עימי קלאבוטשער עיר בי-ענד-בי עיר פרענס עיר קאנאדע עירבאס עירבאס 320 עירבאס 350 עירבאס 380 עירוב על באגדאדי על דזשאזירא על טשאפא גוזמאן על פרענקען על קאידא על שאבאב על.דזשי.בי.טי. עליאט ענגעל עליזאבעט ווארען עליידזשע קאמינגס עליס וועלס עלען מאסק עלעקטארעל קאלעדזש עלעקטריק קארס עלעקשאן 2016 עלעקשאן 2018 עלעקשאן 2020 עלעקשאן 2021 עם.טי.עי. עם.עס.13 עם.עס.ען.בי.סי. עמא וואלף עמטרעק עמינענט דאמעין עמיראטן עמירעיטס עירליינס עממאנועל מאקראן עמעזאן עמעט פלאד עמערסאן מענאנגאגווא ען.או.עי.עי. ען.אר.עי. ען.בי.סי. ען.וויי.יו. ען.וויי.פי.די. ען.טי.עס.בי. ען.עס.עי. ענגלאנד ענדרו גאלדשטיין ענדרו מעקעיבי ענדרו ענגלין ענדרו קאומאו ענדרויד ענווייראמענטאל ענטאני ווינער ענערגיע ענציקלאָפּידיע עס.אי.סי. עסטאניע עסטרייך עסקנות עף-15 עף-16 עף-35 עף.בי.איי. עף.די.עי. עף.די.ען.וויי. עף.טי.סי. עף.טי.עי. עף.סי.סי. עף.עי.עי. עפל עצות און הילף עקאנאמיע עקוואדאר עקזעקוטיוו ארדער עקיופאקס עקסאן מאביל עקסידענט עקסעס אויל פייפליין עקסקלוסיוו עראפלאט ערד ציטערניש עריטרעיע עריק אלריטש עריק גאנזאלעס עריק גארסעטי עריק האלדער עריק טראמפ עריק סוואלוועל עריק עדעמס עריק שניידערמאן פאבלא קוזינסקי פאדעסטא גרופ פאדערשטע זייט פאול וועילען פאול לעפעידזש פאול מענעפארט פאול נעהלען פאול רייען פּאוליעוו פאולענד ספרינג וואסער פאטולא גולאן פאליטיק פאליטיקא פאליציי ברוטאליטעט פאליציי שיסעריי פאלסבורג פאלעסטיניע פאלעסטינער אויטאריטעט פאלשע נייעס פאנאוועזש פאנאמא פאפא פאקיסטאן פאקס ניוז פאראגוויי פאראדייס פאפירן פארבס פארד פארדאן פארט לאדערדעיל פארטא ריקא פארטוגאל פארטיידיגונג דעפארטמענט פארקינסאנס פובליקאציע פוטש פויבסט פראנציס פוילן פון אידישער ווינקל פון אייוועלט פון די צייטונג פון דער בית פון דער יוד פון דער יושב ראש פון דער מעלדונג פון דער קלאסיפיידס פון המספיק גאזעט פון חיבורי הקהילה פון יעזורו פון ישיבה ווארלד ניוז פון להתחזק פון לוח היום פון לוח הציבור פון מוזיקליין פון פיינע נייעס פון ק"י וואכנשריפט פון קאווע שטיבל פון קול ברמה פון קול הציבור פון קוק ווינקל פון קעטסקיל נייעס פון שערי מדע פורים פי.די.עף. פי.קעי.קעי. פיאט קרייסלער פיו ריסוירטש פיטער בוטידזשעדזש פיטער גאלינסקי פּיטער נעווארא פיטער סטראוק פיטער סטראזשק פייזער פייער פיל מורפי פיליפ גאלדבערג פיליפ העמאנד פילמס פימא פינאנץ פינחס גלויבער פינלאנד פישל שעכטער פלארידע פלו פליטים פליעדיגע קאר פלעטבוש פנחס גלויבער פנחס דוד בונקער פסח פסיכאלאגיע פעדעקס פעדעראלער רעילראוד אדמיניסטראציע פעדעריקא ווילסאן פעדעריקא מוהאריני פּעטי מאורי פעטי מורעי פעטרא פאראשענקא פעטריק ליטעל פעטריק ליעהי פעטריק שאנאהאן פעיסבוק פען סטעישאן פענסילוועניע פעסקא פעקט טשעק פערו פערסישן גאלף פעשמערגא פראטעסט פראנטעיר עירליינס פראנקרייך פרידאם קאקוס פריט באהרארא פרעיסער אנינג פשעווארסק צדקה צהל צונאמי ציווילע קריג ציוניזם ציפערן צניעות צענזוס צענזור צפון דעקאטע צפון קאראליינע צפון קארעא קאוועיט קאורי בוקער קאורי דזשאנסאן קאורי לאוואנדאוסקי קאורי סטוארט קאזאכסטאן קאטאלאניע קאטאר קאטאר עירליינס קאלאמביע קאלאראדא קאליד אלי קאליפארניע קאלעד אלי קאמאלא העריס קאן עדיסאן קאנאדע קאנאקא-פיליפס קאנאר לעמב קאנגא קאנגרעס קאנדאליזא רייס קאנטינענטאל עירליינס קאנסומער פרייוועסי קאנסטאנטין קילימניק קאנסטרוקציע קאנספיראציע קאנעטיקוט קאסאווא קאסטא ריקא קאסטקא קאפיש קאקא קאלא קאר אטאקע קאראנעוויירוס קארופציע קארטער פעידזש קאריביענס קארל אייקהאן קארלאס מאנאם קארלאס סלים קארלאס פוזשעמאנט קארלסבורג קארס קארסיקע קהל לב טהור קהלא קדישא קו קלאקס קלען קובא קווים טארע קוויניפיאק קווינס קולטור קונסט קורדיסטאן קורדן קורצשלוס קידוש השם קים גודאנגא קים דזשאנג יאנג קים יאנג אן קים יאנג טשאל קינדליין קינדערליך קיסטאון אויל פייפליין קיסטאון ווירוס קיעט שילער קירוב רחוקים קירסטין דזשיליבראנד קירסטען ניעלסאן קלאגע קלויזענבורג קליפף סימס קלמן יעגער קלעיר מעקעסקיל קעווין דע-ליאן קעווין מעקאלינען קעווין מעקארטי קעטי ארינגטאן קעטי קראנינגער קעטלין וויין קעטסקילס קעי.דזשי.בי. קעיטי האקול קעיטי ערינגטאן קעיפ ווארדע קעלי סעדלער קעליען קאנוועי קעמבאדיע קענטאקי קעניע קענסאס קענסער קענעדי לופטפעלד קענעדי פיילס קענעט פרעיזשער קערען הענדעל קערעסטיר קראאטיע קראון הייטס קראלי קראסנא קרבתנו קריג קרימינאל קריס וואלאס קריס מורפי קריס קאומאו קריס קאלינס קריס קריסטי קריסטאפער פארינא קריסטאפער קאונס קריסטאפער רעי קריסטין בלעסי פארד קריסטינא קירשנער קריפטא-קורענסי קרית טאהש קרית יואל קרעדיט סוויס קרעטשניף ראאול קאסטרא ראב גאלדסטאון ראב פארטער ראבאט ראבערט באוערס ראבערט ווילקי ראבערט מוגאבי ראבערט מוללער ראבערט עסטארינא ראבערט פיקא ראד בלאגאיעוויטש ראד וויהלער ראד ראזענשטיין ראדזשער סטאון ראדיקאליזם ראדריגא דוטערט ראוד איילענד ראווי ראגביר ראיאטן ראילא אודינגא ראלף נארטעם ראם עמאניועל ראמי אל-חאמדאלע ראן דזשאנסאן ראן ראקוועל האנסען ראסיזם ראסיפ טאיעפ ערדאוואן ראפאעל עספינאל ראש השנה ראשידא טאליב רובי ריבלין רובען דיאז רודי דזשוליאני רויטע קרייץ רויטערס רויעל דאטש-שעל רומעניע רוסלאנד רוסלאנד-וואלן סקאנדאל רחל מעדאו רי יאנג הא ריטינק-עקס ריטעיל ריטשארד בוערי ריטשארד בור ריטשארד בלומענטאל ריטשארד ניעל ריטשארד ספענסער ריטשארד פאוסעט ריטשארד פעינטער ריטשארד קארדרעי ריטשארד קלארידא ריטשי טאורעז רייזע פארבאט רייט-עיד רייכערן רייען זינקע רייקערס איילענד רינאט אכמעטשין ריעל עסטעיט ריעק מאשאר ריק געיטס ריק סעקאון ריק סקאט ריק פערי ריק קאטאן ריקאל ריקארדא מארטינעלי ריקארדא ראסעלא רעגיאנאל ביקור חולים רעגירונג רעגירונג פראגראמען רעגירונג שאטדאון רעי לאהוד רעי מאר רעינס פריבוס רעליגיע רענד פאול רענדאלף אלעיס רעפובליקאנער פארטיי רעקס טילערסאן שאהיד קאהאן אבאסי שאול עלאוויטש שאן העניטי שאן ספייסער שבועות שבתאי שווייץ שוועדן שומרים שחיטה שטורם שטורעם אלבערטא שטייער שי דזשינפינג שילע דזשעקסאן לי שינזא אבעי שיעורים שיפפינג שיקאגא שלום בית שלום יעקב וואזנער שלום מרדכי רובאשקין שלמה בינעט שלמה האפמאן שלמה העלבראנץ שלמה יהודה רעכניץ שלמה עהרליך שמואל בוטח שמואל ניימאן שמחה אייכנשטיין שמחה דאסקאל שמחה פעלדער שמחות שמעון גרין שמעון שפיטצער שעווראן שעלדאן סילווער שעלי מעיער שעלי סימאנדס שעלי קעפיטא שענדונגערס שפאניע שפיאנאזש שרה נתניהו שרעק און סטראשע תולדות אברהם יצחק תולדות אהרן תימן תפילה תשעה באב