עס איז נעכטן געמאלדן געווארן די טרויעריגע נייעס אז א אידישע פרוי געפונט זיך צווישן די 34 וואס זענען אומגעקומען אינעם שרעקליכן פייער וואס האט פאסירט אויף א טויכער שיף אין סאנטא קרוז, קאליפארניע. נעכטן זענען אידישע וואלונטירן פון די ׳מתעסקים׳ ארגאניזאציע אראפגעקומען צו פארזיכערן כבוד המת. די אידישע פרוי איז אידענטיפיצירט געווארן די פאמיליע, און די וואלונטירן האבן זיך געטראפן מיט די באאמטע צו צואיילן דעם פראצעדור און איר ברענגען צו קבר ישראל.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל