אין ליכט פון די אנגייענדע מיזעלס אויסברוך וואס פארמאגט שוין איבער זיבן הונדערט פעלער, האט די ניו יארק סטעיט געטוישט די סטאנדארטן איבער וואקסינירן פיצלעך קינדער, און אנשטאט ביז יעצט ווען מען האט געווארט ביז דאס קינד איז א יאר אלט וועלן דאקטוירים וואקסינירן אנגעהויבן פון זעקס חדשים אלט, וויבאלד פיצלעך קינדער וואס זענען נישט וואקסינירט קענען זיין אין א לעבנס געפאר אויב זיי ווערן אנגעשטעקט מיט מיזעלס.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל