היינט גייט אריין אין קראפט נייע רעגולאציעס וועלכע וועלן פארוואנדלט טיילן פון לאנדאן אין ״ריינע ענערגיע״ זאנעס אין וועלכע בלויז קארס וועלכע פארן אויף ריינע ענערגיע וועלן קענען דארט אריינפארן אין א פארזוך זיך צו ספראווען מיט די שווערע לופט פארפעסטיגונג וואס פלאגט דעם שטאט. אויטאס וואס פאר׳ן אויף גאזאלין וועלן מוזן צאלן א הויכע שטייער צו אריינפארן אין דעם זאנע, אין פארזוך צו צווינגען הונדערטער טויזנטער לאנדאנער צו קויפן אויטאס וואס שפייען אויס ווייניגער שעדליכע כעמיקאלן.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל