🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️ וואַרשיינליכע שויערס, איידער אַכט אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 57.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 מערסטענס קלאָרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
פרייטאָג בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס, בעיקר צווישן אַכט אָווענט און צוויי ביינאַכט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
שב"ק בייטאָג: 🌧←🌥 א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, איידער אַכט צופרי. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 69.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 51.
זונטאָג בייטאָג: 🌧←🌥 וואַרשיינליכע רעגן. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️←🌃 וואַרשיינליכע שויערס אין מאנסי, און א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, ביידע איידער זיבן אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט וואס ווערט צוביסלעך קלאר, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37-39.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 מערסטענס קלאָרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30-32.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55-56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 40-41.
פרייטאָג בייטאָג: 🌧\☁️ א דרייסיג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס, נאך פיר נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס, בעיקר איידער צוויי ביינאַכט. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 52.
שב"ק בייטאָג: 🌥 מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 70-71.
מוצש"ק: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46.
זונטאָג בייטאָג: 🌥 וואַרשיינליכע רעגן, בעיקר נאך איינס נאָכמיטאָג. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58-59.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45-46.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 א פערציג פּראָצענטיגע שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59-60.
מאָנטאָג ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37-38.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56-57.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: 🌧←☁️←🌃 וואַרשיינליכע שויערס, איידער אַכט אָווענט. מערסטענס פאַרוואָלקענט וואס ווערט צוביסלעך קלאר, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 58.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌃 מערסטענס קלאָרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 37.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 54.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
פרייטאָג בייטאָג: 🌤←🌧 א קליינע שאַנס פאַר שויערס, נאך דריי נאָכמיטאָג. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧\⛈,☁️ שויערס וואַרשיינליך, ווי אויך מעגליכע טאָנדערשטורמס, צווישן ניין אָווענט און דריי ביינאַכט. דאן קומט א שאַנס פאַר שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 53.
שב"ק בייטאָג: 🌧←🌤 א שאַנס פאַר שויערס, איידער ניין צופרי. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 71.
מוצש"ק: 🌥 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
זונטאָג בייטאָג: 🌧\🌤 א שאַנס פאַר שויערס, נאך ניין צופרי. טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
זונטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌧\🌥 וואַרשיינליכע שויערס. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌧\☁️ א שאַנס פאַר שויערס. מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דינסטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל