מישיגען - א באטראפענער פון די שווערע מיזעלס רופט פאַר מאַסן וואַקסינאציע אין פרומע געמיינדעס איבער די וועלט. דער 55 יעהריגער צאַלי פריעדמאַן האט זיך קוים ערהוילט פון די מיזעלס אין דיטרויט, און קומט איצט ארויס מיט דעם דרינגליכע מעסעדזש.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל