די הויז דזשודישיערי קאָמיטע פירער דזשערי נאַדלער האט פרייטאג ארויסגעגעבן אַ סובפּינע צו באַקומען די "גאַנצע און אומרעדאַקטירטע" ווערסיע פון ספּעציעלן פּראָקוראָר ראַבערט מוללער'ס רוסלאַנד באַריכט, ווי אויך די פארבינדענע מאַטעריאַלן, אַ טאָג נאָכדעם וואס די רעדאַקטירטע באריכט איז ארויסגעגעבן געווארן דורך אטוירני דזשענעראַל וויליאַם באַר. "דאס רעכנט אריין, אָבער איז נישט באגרעניצט צו, אַלע קיצורים, באווייזן, סימנים, אינהאלטן אָדער אנדערע ביילאגעס און מאַטעריאַלן צי געשריבן אָדער באַהאָפטן אין אַ באַזונדער עלעקטראָנישע פאָרמאַט" זאגט דער סובפּינע.

די הויז פּאַנעל האָט געהאט געשטימט צו אויטאריזירן סובפּינעס צו באקומען ספּעציעלן פּראָקוראָר ראַבערט מוללער'ס פולע רעפּאָרט איבער די רוסישע אריינמישונג אין די 2016 פּרעזידענטליכע וואַלן, אנהויבענדיג א קאמפ וואָס קען זיך ענדיגן אין די סופּרים קאָורט.קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל