די פארוואלטונג פונעם אויטאסוויל טורמע וואו עס שמאכטן ליידער פילע אחב״י האבן געמאלדן אז זיי שפארן גענצליך אפ די טורמע פאר דרויסנדיגע באזוכן נאכדעם וואס באזוכער האבן געברענגט מיט זיך דעם מיזעלס אויסברוך, און א קינד וואס האט דארט באזוכט זיין פאטער איז צוריקגעקומען מיט מיזעלס. דער אפשלוס וועט אנהאלטן ביז נאך פסח, א זאך וואס פארשווערט גאר שווער פאר די משפחות פון די ארעסטאנטן צו קומען באזוכן פאר יום טוב.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל