עמעזען האט זיך געבראכן נאכ׳ן קומען אונטער קריטיק אז אירע ״קעשלאזע״ געשעפטן אין ניו יארק ווי מען קען נאר באצאלן מיט קרעדיט קארדס טוען דיסקרימינירן קעגן ארימע מענטשן וועלכע פארמאגן נישט קיין קרעדיט קארדס, און האט געמאלדן אז זי וועט איינשטעלן א נייע סיסטעם אין אלע אירע געשעפטן אין ניו יארק וועלכע וועט ערלויבן קליענטן צו באצאלן מיט.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל