הונדערטער טויזנטער זענען אויסגעשטאלטערט פון עלעקטעריציטעט און הונדערטער היימען זענען רואינירט פון ארום צען מאכטפםלע שטרעמס וועלכע האבן דורכגעריסן די דרום שטאטן אין די לעצטע צוויי טאג, עס זענען באריכטעט געווארן שווערע שאדנס און פארוואונדעטע אין אלבאמא, מיסיסיפי, און טעקסאס. דיווינטן זענען געווען העכער 140 מ.פ.ש. און האבן געהויבן קארס אין די לופטן און אויסגעריסן ביימער און הונדערטער הייזער זענען געשעדיגט געווארן אין מינוטן. הונדערטער פאמיליעס זענען עוועקיואירט געווארן נאכדעם וואס זייערע הייזער זענען קווארטירט אין פארפלייצטע געגענטער.גענומען מיט רשות פון פיינע נייעס

קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל