עס איז יעצט א מילדע נאָכמיטאָג איבעראל, אין די פופציגערס. אין לעיקוואָוד איז כמעט 60. טרוקנע צושטאנדן זענען ערווארטעט איבערנאַכט, אבער א וועטער סיסטעם קומט צו גיין פון מערב זייט און א ווארעמע פראנט וועט זיך ארויפריקן צו צפון, וואס וועט ברענגן נעפּל צושטאנדן אין די ראיאָן נאך חצות הלילה. ווען די ווארעמע פראנט רוקט זיך מער ארויף, וועט עס ברענגן מעגליכקייטן פאר רעגן שויערס איבער גאנץ פרייטאָג, ביז א קאלטע פראנט שטופט צו מזרח פרייטאָג צונאַכטס. אביסל דינערן און בליצן זענען אויך מעגליך.

כאטש עס וועט זיין היפש פאַרוואָלקענט, וועט זיך די טעמפּעראַטורן ארויפרוקן צו די זעכציגערס אין שטאט (פופציגערס נענטער צו די וואסער). די טעמפּעראַטורן זענען 10-15 דעגריס העכער ווי געווענליך די צייט פונעם יאהר.

🌐 ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
פרייטאָג בייטאָג: ⛈ א מעגליכקייט פאר רעגן און שטורעמס, נאכדעם קומט רעגן מיט מעגליכע שטורעמס פון נאך ניין אזייגער פאַרמיטאָג. נעפּלעך דא און דארט. פאַרוואָלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 65.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס, בעיקר פאר עלף ביינאַכט, ווי אויך נעפּל צושטאנדן דא און דארט. הייבט זיך אן פאַרוואָלקענט, און וועט זיך אביסל אויסקלאהרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
שב"ק בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די טעמפּעראַטור האלטענדיג זיך ביי בערך 47.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
זונטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מאָנטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 31.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 43.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
מיטוואָך בייטאָג: ☀️ מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מיטוואָך ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 36.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.

🌐 מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
פרייטאָג בייטאָג: ⛈ א מעגליכקייט פאר רעגן און שטורעמס פאר ניין צופרי, נאכדעם קומט רעגן מיט מעגליכע שטורעמס פון 9 צופרי ביז צוויי נאָכמיטאָג, דאן קומט א מעגליכקייט שויערס מיט שטורעמס נאך צוויי אזייגער. נעפּל צושטאנדן דא און דארט. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 64-65.
פרייטאָג צונאַכטס: 🌧 שויערס ווארשיינליך (אין ק"י דרייסיג פּראָצענט), בעיקר פאר אכט אזייגער, מיט נעפּל צושטאנדן פאר עלף ביינאַכט. טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 39.
שב"ק בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 25.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 25-27.
מאנטאָג בייטאָג: ☀️ טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 23-24.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 41.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 24-26.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30-31.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌥 טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49-50.

🌐 לעיקוואָוד

היינט ביינאַכט: ☁️ מערסטענס פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
פרייטאָג בייטאָג: ⛈ ווארשיינליכע שויערס מיט מעגליכע שטורעמס פון עלף פאַרמיטאָג, מיט נעפּל צושטאנדן דא און דארט. די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 63.
פרייטאָג צונאַכטס: ⛈ א מעגליכקייט פאר רעגן, בעיקר פאר חצות. הייבט זיך אן פאַרוואָלקענט, און וועט זיך אביסל אויסקלאהרן, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 42. וועט זיין היבש ווינטיג.
שב"ק בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 50.
מוצש"ק: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
זונטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
זונטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 30.
מאנטאָג בייטאָג: ☀️ טיילווייז זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 45.
מאָנטאָג ביינאַכט: 🌗 טיילווייז פאַרוואָלקענט. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 28.
דינסטאָג בייטאָג: ☀️ זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.
דינסטאָג ביינאַכט: 🌃 א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
מיטוואָך בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 47.
מיטוואָך ביינאַכט: ☁️ טיילווייז פאַרוואָלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 33.
דאָנערשטאָג בייטאָג: 🌤 מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 51.


© די אידישע וועטער באריכט דורך אידישע נייעס (וועב | טעלעגראם | טוויטער | אינסטעגראם | וואטסעפפ | אימעיל)


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל