עס איז יעצט זוניג אין די שטאט און מערסטענס זוניג אפסטעיט, די העכסטע טעמפּעראַטור אין שטאט וועט זיין 53 און אפסטעיט 48. די רעגן איז אביסל אפגעשטופט געווארן, וועט זיין מילדער, און די וויקענד זעהט אויס אביסל ווארעמער ווי פריער געראכטן.

ניו יאָרק סיטי

היינט ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 34.
דינסטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46, וואס קען זיך שפירן צווישן 25 און 35 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: א קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 29.
מיטוואָך בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
מיטוואָך ביינאַכט: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38.
דאָנערשטאָג בייטאָג: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: א פופציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 48.
פרייטאָג בייטאָג: רעגן גאנץ ווארשיינליך. פארוואלקענט מיט נעפל, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 61.
פרייטאָג צונאַכטס: א פערציג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס פאר צוויי אזייגער ביינאַכט, מיט נעפל צושטאנדן פאַרנאַכטס. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 46.
שב"ק בייטאָג: מערסטענס זוניג מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55.
מוצש"ק: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 35, מיט ווינטלעך.
זונטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 48.

מאָנסי און קרית יואל

היינט ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל אין מאנסי און אביסל פארוואלקענט אין ק"י, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-28 וואס קען זיך שפירן צווישן 20 און 25 מיט די ווינטן.
דינסטאָג בייטאָג: זוניג (אביסל שוואכער אין ק"י), מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42-43 וואס קען אבער זיך שפירן צווישן 20 און 30 מיט די ווינטן.
דינסטאָג ביינאַכט: א מערסטענס קלאהרע הימל, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 19-21.
מיטוואָך בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 42-44.
מיטוואָך ביינאַכט: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 32.
דאָנערשטאָג בייטאָג: מערסטענס פארוואלקענט, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 55-56.
דאָנערשטאָג ביינאַכט: רעגן וועט ווארשיינליך קומען, בעיקר נאך 2:00 ביינאַכט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 41-43.
פרייטאָג בייטאָג: ווארשיינליכע רעגן מיט נעפל פאר 2:00 נאָכמיטאָג. פארוואלקענט מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 59.
פרייטאָג צונאַכטס: א דרייסיג פראצענטיגע שאנס פאר שויערס, פאר 8:00 אווענט. מערסטענס פארוואלקענט, מיט די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 38-40.
שב"ק בייטאָג: מערסטענס זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 49.
מוצש"ק: א מערסטענס קלאהרע הימל. די נידריגסטע טעמפּעראַטור בערך 27-28.
זונטאָג בייטאָג: זוניג, מיט די העכסטע טעמפּעראַטור בערך 44.


קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל