פרעזידענט טראָמפּ'ס נייע בודזשעט רופט צו שניידן דאמעסטישע שפּענדינג מיט 5 פּראָצענט און הייבן פאַרטיידיגונג שפּענדינג מיט 5 פּראָצענט, פארלאנגענדיג 8.6 ביליאָן דאלער צו בויען אַ וואַנט אויף די דרום גרעניץ. דער פּרעזידענט האט פארגעשטעלט זיין 4.7 טריליאָן "בודזשעט פאַר אַ בעסערע אַמעריקע" פאַר 2020, היינט צופרי. א סיניאר ווייסע הויז באאמטער האט געזאגט אז די אדמיניסטראציע האט אונטערגענומען דראסטישע מיטלען צוליב די 22 טריליאן דאלערדיגע נאציאנאלע חוב, און ווייל די אינטערעסט (ריבית) האט דערגרייכט 400 ביליאן און וועט בקרוב איבערשטייגן די מיליטערישע שפּענדינג.

דער בודזשעט אויך פארגעלייגט אַ 50 ביליאָן דאלער שולע אפציעס איניציאטיוו צו צושטעלן פעדעראַלע שטייער קרעדיטס צו "נישט פאר פּראפיט" אָרגאַניזאַציעס ביי די סטעיט שטאַפּל, פאַר פובליק און פּריוואַטע שולע אפציעס. עס וועט פאָרשלאָגן 200 ביליאָן דאלער אין אינפראַסטרוקטור שפּענדינג, ווי אויך אנדערע איניציאטיווען צו נידעריגען די קאָסטן פון דראגס. די בודזשעט וועט זיין אויסגעשטעלט צו אַ שלאַכט מיט קאנגרעס, מיט די דעמאָקראַטיש-געפירטע הויז וואס וועט ווארשיינליך אפווארפן די שפּענדינג פּלאַן. די ווייסע הויז און קאנגרעס מוזן איינשטימען אויף דעם בודזשעט ביז אקטאבער 1, צו פאַרמיידן אַ רעגירונג שאָטדאַון.
קאמאנטירט

פאריגע ארטיקל קומענדיגע ארטיקל